Studier hos oss

Gjennom å fullføre en utdanning hos oss vil du kunne få spennende jobber som for eksempel naturguide, trener, leder, lærer, veileder og testleder.Vi tilbyr vi bachelor- og masterutdanning innenfor idrett og friluftsliv. I tillegg har vi flere årsenheter om mindre emner.

Vi har vår hovedaktivitet på campus Alta og campus Tromsø. Vi kjører også et spennende studie på Svalbard.

Er du nysgjerrig på våre utdanningstilbud?

Nettressurs Hundekjøring

Se noen av våre tidligere og nåværende studenters opplevelser:

Arktisk Naturguide Arktisk Friluftsliv  Idrett

Emner

Kontakt:
Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no


Besøksadresse/ leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Follumsvei 39, Alta

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1621, 9509 Alta

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø


Instituttleder:
Carsten Rolland: 784 50225
E-post: carsten.g.rolland@uit.no

Studierelaterte henvendelser:
Maja Kristine Olsen: 784 50228
E-post: maja.k.olsen@uit.no

Unni Ch. Jansen: 784 50318
E-post: unni.c.jansen@uit.no

Administrative henvendelser:
Gro Anett Olaussen: 784 50404
E-post: gro.a.olaussen@uit.no