Studietilbud ved IAP

Instituttet tilbyr ingeniør­- og masterutdanning innen automasjon, samt ingeniørutdanninger i droneteknologi, prosess- og gassteknologi og VVS.  I tillegg tilbys forkurs for ingeniør og opptak via Y-vei og 3-semesterordning.

IMG_2213.jpg

Emner