Utdanninger ved Kirkelig utdanningssenter nord

 

KUN har fire studietilbud:

Ta gjerne kontakt med oss på 90 99 05 00 for utfyllende informasjon, eller kontakt vår studiekonsulent Inger Brit Haugen +4751516224, e-post: opptak@vid.no

Søknadsfrist for våre studier er 15. april til høstsemesteret.
Du kan søke opptak HER

Brosjyre om kirkelig utdanning i Nord-Norge: Arbeide i kirken

STØTTE TIL SAMISKE STUDENTER

Vær klar over at det finnes stipendordninger for samiske studenter. Ta kontakt med KUN eller Samisk Kirkeråd.