Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

Utdanninger ved Kirkelig utdanningssenter nord

 

KUN har fem studietilbud. Studietilbudene består av en første del (PKI) og en annen del (PKII). Hver av disse tilsvarer 30 studiepoeng. PKI og PKII tas vanligvis samlingsbasert på deltid ved siden av jobb eller andre studier.
Det er avsluttende eksamener etter både PKI og PKII.

Søknadsfrist for våre studier er 1. november til vårsemesteret og 15. april til høstsemesteret.


Prest
Praktisk-kirkelig utdanning (tilsvarende praktikum)for prest. Del 1 (PKI), tilsvarende integrert praktikum og Del 2 (PKII), tilsvarende avsluttende praktikum. Studieplan studieretning prest.


Diakon/diakoniarbeider
Praktisk-kirkelig utdanning for diakon. KUN gir den nødvendige praktisk-kirkelige utdanningen inn i master i diakoni i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole (VID) og Det teologiske menighetsfakultet (MF). Studieplan studieretning diakon/diakonimedarbeider.


Kantor/organist
I samarbeid med Konservatoriet i Tromsø gir KUN kantorutdanningÅrsstudiet i kirkemusikk passer for organister som vil kvalifisere seg til kantor og for organister som ønsker å styrke sin kirkemusikkfaglige kompetanse.


Kateket/menighetspedagog
Sammen med Nord Universitet gir KUN full kateketutdanning. KUN gir de praktisk-kirkelige delene av dette.
PKI og PKII kan tas av menighetspedagoger uten master.


Trosopplærere
KUNs praktisk -kirkelig utdanning, PKI for kateketer (tilsvarende 30 studiepoeng) vil være svært relevant også for trosopplærere.

MER INFORMASJON OM INNHOLDET I STUDIET

Brosjyre om kirkelig utdanning i Nord-Norge: Arbeide i kirken

Søknadsskjema for opptak på KUN i word format, I Pdf format

STØTTE TIL SAMISKE STUDENTER

Vær klar over at det finnes stipendordninger for samiske studenter. Ta kontakt med KUN eller Samisk Kirkeråd.

 

Skip to main content