Utdanning og kompetanse for deg som jobber med barn og unge

Kursbilde Knapp barnevernfaglig veilederutdanning Knapp DUÅ
Forebyggende psykisk helsearbeid blant barn og unge Kognitiv atferdsterapi KAT Metodiske barnesamtaler Master i barnevern

 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Emner

Studieprogram

Spesialistutdanning RBUP øst og sør