Utdanning og kompetanse for deg som jobber med barn og unge

Emner

Studieprogram

Spesialistutdanning RBUP øst og sør

 

  

Kontakt:

 

Førstekonsulent studier
Kjærsti S. Magnussen

Teamleder for tjenestestøtte, undervisning og formidling
Camilla Lauritzen

Ta kontakt med studiekonsulent ved IBS kristine.s.lorentsen@uit.no for info om fremtidige opptak i master i barnevern.