Utdanning og kompetanse for deg som jobber med barn og unge

Kursbilde Knapp barnevernfaglig veilederutdanning Knapp DUÅ
Forebyggende psykisk helsearbeid blant barn og unge Kognitiv atferdsterapi KAT Metodiske barnesamtaler Master i barnevern

 

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Master i barnevern vil fra høsten 2019 videreføres av Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) ved HSL-fak. https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=247536

 

Emner

Studieprogram

Spesialistutdanning RBUP øst og sør

 

  

Kontakt:

 

Førstekonsulent studier
Kjærsti S. Magnussen

Teamleder for tjenestestøtte, undervisning og formidling
Camilla Lauritzen

Ta kontakt med studiekonsulent ved IBS kristine.s.lorentsen@uit.no for info om fremtidige opptak i master i barnevern.