Isbjørn Kongen av Arktis

Isbjørn Kongen av Arktis

Isbjørnunge. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt.

INNHOLD:
Innledning: Jon Aars og Dag Vongraven
Isbjørnens biologi på Svalbard: Jon Aars
Norsk isbjørnfangst: Ian Gjertz, Magnus Andersen og Øystein Wiig
Isbjørnen og folk på Svalbard: Ian Gjertz
Forvaltning av isbjørn på Svalbard: Dag Vongraven og Egil Movik
Internasjonalt samarbeid under isbjørnavtalen: Dag Vongraven
Isbjørnen og et klima i endring: Jon Aars og Øystein Wiig
Miljøgifter i isbjørn: Heli Routti
Innsikt fra telemetri før og nå: Benjamin Merkel og Karen Lone
Verdens eldste isbjørnfossil og hva det har lært oss: Øystein Wiig, Jon Aars, Lutz Bachmann og Òlafur Ingólfsson
Isbjørn i norsk litteratur: Henning Howlid Wærp
Nansens første isbjørnjakt: Harald Dag Jølle
Fra truende til truet - isbjørn i bilder: Hege Olaussen
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

Vil du bli abonnent? 
Send oss en E-POST: ottar@uit.no eller kontakt oss på KUNDETELEFON: 776 45000 alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00.

Abonnementet gjelder til det blir sagt opp skriftlig.