Om Seksjon for digitale utdanningstjenester

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for fagmiljøene og tilrettelegge for at UiT Norges arktiske universitet skal nå sine mål innenfor utdanning av studenter.

Seksjonen for digitale utdanningstjenester ble opprettet for å kunne fokusere på målet ovenfor, som kommer fra Avdeling for IT sitt veikart. Det vi gjør er:

  • Tilrettelegge for fleksibel utdanning og bruk av IKT i undervisning
  • Gi IT-støtte til utdanning ved UiT
  • Øke den digitale kompetansen
  • Meny - et utvalg av verktøy for undervisere og studenter

[Loading...]


[Loading...]