Seksjon for digitale forskningstjenesters rolle

Seksjon for digitale forskningstjenester (SDF) har ansvar for IT-tjenester knyttet til forskning, og er teknisk og faglig systemeier for en rekke digitale forskningstjenester ved UiT. Seksjonen har ansvar for å utvikle og forvalte forskningstjenester ved å bidra med brukerstøtte, stille til rådighet vitenskapelige applikasjoner, beregningsressurser og lagringstjenester, samt bistå med rådgivning og prosjektstøtte til forskningsprosjekter.

Avdeling for IT skal være en aktiv partner for forskningsmiljøene ved UiT og bidra til at disse når sine mål hurtigere og med større presisjon. IT skal oppfattes som et konkurransefortrinn for forskingsmiljø innen instituttsektoren og næringslivet som ønsker å samarbeide med UiT.


UiT har flere fremragende forskningsmiljø som har behov for kraftige beregningsressurser, utviklerkompetanse og avansert support. ITA har siden år 2000 etablert et nasjonalt driftssenter for tungregning som har høy status også utenfor egen organisasjon. Etablering av nye tjenester for brukere med "normale desktop" behov står nå for tur. 

Forvaltning av forskningsdata på en sikker og funksjonell måte er et viktig område. Dette gjelder både for å hindre tap av viktige data, og sikring mot at sensitiv informasjon kommer på avveie. Forskningsdata ved UiT skal lagres på løsninger som er støttet av ITA. Ved å bygge på erfaringen fra eksisterende løsninger og gjennom samhandling med eksterne aktører kan UiT ta en nasjonal ledende rolle på utvalgte områder.

Mål for Avdeling for IT innenfor forskning, utvikling og innovasjon (fra Veikart for Avdeling for IT):

1. UiTs digitale forskningsdata skal forvaltes på en god og sikker måte ved å:
 • tilby en robust infrastruktur for innsamling, behandling og tilgang til forskningsdata
 • tilby skalerbare lagringsløsninger for langtidsoppbevaring av forskningsdata
 • tilby en fleksibel og selektiv tilgang
 • bidra aktivt i nasjonale satsninger på datalagring
 • tilby løsninger og tjenester som understøtter «big data»
 • støtte forskere som ønsker å flytte data fra gamle medier til ny teknologi

2. Forskningsprosjekter som har behov for skreddersøm og egenutviklet vitenskapelig programvare skal støttes ved at ITA:
 • går aktivt inn i forskningsprosjektene og bistår fagmiljø med kompetanseoverføring og innføring av beste praksis samt tilby relevant utviklerkompetanse i prosjekter
 • tilbyr utviklingsverktøy og tjenester for enklere oppbevaring og samarbeid om egenutviklede vitenskapelig programvare
 • etablerer gode løsninger og støtte for store forskningssystemer og visualisering av forskningsdata

3. Funksjonelle kommunikasjonsløsninger som understøtter mobilitet i forskningen skal etableres ved å:
 • tilby løsninger for desktop videokonferanse og elektronisk samhandling
 • utvikle integrasjon mellom samhandlingsløsninger og forskningssystemer

4. UiTs beregningstjeneste og eInfrastuktur skal holde internasjonal toppklasse ved å:
 • være verdensledende på grønn IT innenfor tungregning
 • være en ledende aktør i det nasjonale tungregneprogrammet
 • samarbeide med internasjonale forskningsmiljø som utfyller egen kompetanse og portefølje
 • tilby en tidsriktig portefølje av vitenskapelig programvare
 • tilby ekspertise på effektiv utnyttelse av tungregning til miljøene etter behov
 • etablere en kurs og opplæringsportefølje innenfor tungregning

5. IT-støtte til forskere og forvaltning av forskningsprosjekter skal gjøres ved å:
 • kontinuerlig kartlegge IT-behovene til forskningsmiljø
 • etablere en «tjenestemeny» for IT i forskning – tilby løsninger for «Virtual Research Environments» (VRE) som er tilpasset det enkelte forskningsmiljøet
 • tilby enkle elektroniske verktøy for effektiv prosjektplanlegging og oppfølging av milepæler og ressurse

[Loading...]

 


[Loading...]