Om Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Avdeling for forskning, utdanning og formidling arbeider blant annet med:

  • Overordna ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon
  • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten
  • Studentrekruttering, marked og profilering
  • En rekke forvaltningsoppgaver som studentopptak, studentregistrering, eksamensavvikling og utarbeiding av statistikk og prognoser
  • Oppfølging av UiTs strategi for internasjonalisering
  • Innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler
  • Sekretariat for strategisk utdanningsutvalg
  • Sekretariat for universitetets klagenemnd

Her finner du kontaktinfo til UiT infosenter,


[Loading...]

 


[Loading...]