Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Tromsø Museum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av Universitetet i Tromsø.

Museet består av to vitenskapelige seksjoner: seksjon for naturvitenskap og seksjon for kulturvitenskap.

Hver seksjon har store samlinger som dokumenterer mer enn 100 års utforskning av landsdelen og andre nordlige områder.

Universitetsmuseet har fire avdelinger som er åpne for publikum: Tromsø Museum på Sørøya, Polarmuseet i sentrum, MS Polstjerna i Sørbyen og Arktisk-alpin botanisk hage i Breivika.

Årlig besøker til sammen ca. 140 000 mennesker museet. Du er også velkommen!


Ledelse

Direktør for Tromsø Museum Universitetsmuseet Aarekol, Lena
kontorsjef Bækø, Inger Kaisa
Førsteamanuensis Alm, Torbjørn

Administrasjon


[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content