Nærhet og engasjement

i champkantina vindu.jpg

Om oss

Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag ved UiT opp med undervisning i 1. avdeling jus. De første studentene ble uteksaminert som cand.jur. høsten 1989. I 1987 ble virksomheten skilt ut som egen enhet, Institutt for rettsvitenskap. Siden 1997 har vi vært et eget fakultet.

Fakultetet har i dag om lag 80 ansatte fordelt på administrativt og vitenskapelig personale, herunder mellom 15 og 20 doktorgradsstudenter som er tatt opp til ph.d.-program i rettsvitenskap. Vi har omlag 850 studenter som er i gang med en mastergrad i rettsvitenskap (jusstudiet). I tillegg er omtrent 10 studenter i gang med en LLM-grad i havrett.

Vårt verdigrunnlag

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.

Satsningsområder

Fakultetet skal være internasjonalt ledende på Hav- og miljørett, Same- og urfolksrett og Utdanningskvalitet. 

Fakultetets strategiplan

Rettssikkerhet og kompetanse -  Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014- 2020.

Arbeidsmiljø og organisasjon

Det juridiske fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at fakultetet og UiT når sine mål.

Ledelse og administrasjon

Fakultetets øverste organ er Fakultetsstyret.
Dekan er fakultetets leder.
Forskningsutvalget er programutvalg for ph.d.-programmet i rettsvitenskap.
Studieutvalget er programutvalg for masterutdanningen og LLM-utdanningen.
Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektøren.

Lokalisering
Fakultetets lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. Informasjonen er på plan 3.

Ledige stillinger

Fakultetet lyser ut alle sine ledige stillinger via Jobbnorge.no


Ledelse

Administrasjon


[Loading...]

Informasjonen finner du på plan 3.  Ansvarlig for denne er Lene Therese Evensen. Skranken betjenes av våre studentansatte.

Informasjonen har følgende åpningstid;

Mandag til fredag - telefonen betjent fra 08.00 - 15.45, kontoret åpent fra 08.00-14.00.

 

Telefon:

+47 77 64 41 97
Mail:

jus-info@support.uit.no

 


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]