Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har studenter og ansatte på fire studiesteder i Nord-Norge.  Det drives undervisning og forskning i Tromsø, Alta og Harstad. I Narvik tilbyr Handelshøgskolen økonomiutdanning.  

 

 

LEDELSE

Etternavn, fornavn Stilling
Prebensen, Nina Katrine  Instituttleder/professor
Skallerud, Kåre Nestleder/professor
Bottolfsen, Trond Ass. instituttleder og stedlig leder i Harstad/førsteamanuensis
Greibrokk, Jørund Haldor     Ass. instituttleder og stedlig leder i Alta/universitetslektor                                                                                   
Skoland, Pål Ass. instituttleder og stedlig leder i Narvik/førstelektor
Johansen, Inger Janne Kontorsjef

  

ADMINISTRASJON VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I TROMSØ

Etternavn, fornavn

Ansvarsområde

Berre, Tone

Studieadministrasjon, økonomi, reiseregninger

Heimland, Ingrid Dyrkorn Personaladministrasjon, byggrelaterte saker, rekruttering
Hemmingsen, Heidi Merete Næringslivskoordinator og studiekonsulent for mastergradsprogrammene 
Kanck-Jørgensen, Tore Studieleder og studiekonsulent for erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA).
Lindrupsen, Frank Permisjon 2019
Tveiten, Marte Foss

Studiekonsulent

Zachariassen, Maria Johansen

Studiekonsulent for bachelorgradsprogrammene
 

ADMINISTRASJON VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I ALTA

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                    

Gjertsen, Valeria

Studiekonsulent

Lund, Pål Einar

Studiekonsulent

Overvik, Martin

Studiekonsulent

Pedersen, Anita Håkegård    

Personal/administrasjon

 

ADMINISTRASJON  VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I HARSTAD

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                          

Killie, Christine

Studiekonsulent

Kristiansen, Inger Lise

Rådgiver/personal/administrasjon/studiekonsulent

Kulseng, Jorid Langseth

Administrasjon/studiekonsulent

Strand, Tor Alvin

Studiekonsulent

 

ADMINISTRASJON  VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I NARVIK

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                          

Tufthaug, Jorunn Lovise

Studiekonsulent

[Loading...]


[Loading...]