Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har studenter og ansatte på fire studiesteder i Nord-Norge.  Det drives undervisning og forskning i Tromsø, Alta og Harstad. I Narvik tilbyr Handelshøgskolen økonomiutdanning.  

 

 

LEDELSE

Etternavn, fornavn Stilling
Skallerud, Kåre Instituttleder/professor
Bottolfsen, Trond Ass. instituttleder og stedlig leder i Harstad/førsteamanuensis
Greibrokk, Jørund Haldor     Ass. instituttleder og stedlig leder i Alta/universitetslektor                                                                                   
Skoland, Pål Ass. instituttleder og stedlig leder i Narvik/førstelektor
Johansen, Inger Janne Kontorsjef

  

ADMINISTRASJON VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I TROMSØ

Etternavn, fornavn

Ansvarsområde

Bentzen, Karen Øien

Læringsfremmende teknologi og digitale hjelpemidler

Berre, Tone

Studieadministrasjon, økonomi, reiseregninger

Heimland, Ingrid Dyrkorn Personaladministrasjon, byggrelaterte saker, rekruttering
Hemmingsen, Heidi Merete Studiekonsulent for mastergradsprogrammene
Kanck-Jørgensen, Tore Studieleder og studiekonsulent for erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA).
Lindrupsen, Frank Permisjon 2019
Måseide-Olsen,
Anne-Karin 
Prosjektleder næringslivssamarbeid 

Zachariassen, Maria Johansen

Studiekonsulent for bachelorgradsprogrammene
 

ADMINISTRASJON VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I ALTA

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                    

Gjertsen, Valeria

Studiekonsulent

Lund, Pål Einar

Studiekonsulent

Overvik, Martin

Studiekonsulent

Pedersen, Anita Håkegård    

Personal/administrasjon

 

ADMINISTRASJON  VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I HARSTAD

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                          

Killie, Christine

Studiekonsulent

Kristiansen, Inger Lise

Rådgiver/personal/administrasjon/studiekonsulent

Kulseng, Jorid Langseth

Administrasjon/studiekonsulent

Strand, Tor Alvin

Studiekonsulent

 

ADMINISTRASJON  VED HANDELSHØGSKOLEN VED UIT I NARVIK

Etternavn, Fornavn

Ansvarsområde                                                                                                          

Tufthaug, Jorunn Lovise

Studiekonsulent

[Loading...]


[Loading...]