Velkommen til Norges fiskerihøgskole

OM NORGES FISKERIHØGSKOLE (NFH)

Norges fiskerihøgskole er UiTs faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole ble etablert i 1972, og er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

Vi har rundt 100 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og dekker et bredt spekter av marin forskning. I tillegg organiserer vi et av UiTs sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), MabCent, som består av Marbio og Marbank.

Studietilbudet vårt omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning.


Ledelse

Instituttleder Kathrine Tveiterås
Kontorsjef Tone Osnes

Administrasjon

Koordinator studie, stedfortreder kontorsjef Kari Nordeng Mellem
Studierådgiver Ane-Marie Hektoen
Studierådgiver Trine Holm Larsen
Studierådgiver Maren Marie Thode Iversen
Rådgiver Ingrid Hovda Lien

Studentekspedisjon

Du finner våre rådgivere i 3. etasje i A-fløya, rom A-304, A-306 og A-308 i NFH-bygget. Velkommen!


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

Annet

KONTAKT

Telefon: 776 46000

Faks: 776 46020

E-post: kathrine.tveiteras@uit.no


Norges fiskerihøgskole
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Muninbakken 21, NFH-bygget.

Skip to main content