OM NORGES FISKERIHØGSKOLE (NFH)

Norges fiskerihøgskole er UiTs faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole ble etablert i 1972, og er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

Vi har rundt 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og dekker et bredt spekter av marin forskning.

Studietilbudet vårt omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning.


Ledelse

Kontorsjef Osnes, Tone
Instituttleder Martinussen, Terje E.

Administrasjon

Studierådgiver Hektoen, Ane-Marie
Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH Larsen, Trine Holm
Seniorrådgiver Lien, Ingrid Hovda
Studierådgiver Sogn-Grundvåg, Marit

[Loading...]

Du finner våre rådgivere i 3. etasje i A-fløya, rom A-304, A-306 og A-308 i NFH-bygget. Velkommen!


[Loading...]