OM NORGES FISKERIHØGSKOLE (NFH)

Norges fiskerihøgskole er UiTs faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Norges fiskerihøgskole ble etablert i 1972, og er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.

Vi har rundt 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og dekker et bredt spekter av marin forskning.

Studietilbudet vårt omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning.


Ledelse

Kontorsjef Osnes, Tone
Instituttleder Martinussen, Terje E.

Administrasjon

Studierådgiver Hektoen, Ane-Marie
Seniorrådgiver studieadministrasjon NFH Larsen, Trine Holm
Rådgiver Lien, Ingrid Hovda
Studierådgiver Sogn-Grundvåg, Marit

[Loading...]

Du finner våre rådgivere i 3. etasje i A-fløya, rom A-304, A-306 og A-308 i NFH-bygget. Velkommen!


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]