Om Institutt for Arktisk og Marin Biologi

Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB) samler seks forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og Bioforsk om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 7 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt ca.70 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.


Ledelse

Instituttleder Rudolfsen, Geir
Kontorsjef AMB Ottesen, Anne Karin

Administrasjon

Student Advisor Andreassen, Camilla
Studieadministrasjon og veiledning Andreassen, Siv
Kommunikasjonsrådgiver Eriksen, Tonje Engevik

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]