Om Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Coverpage-solnedgang.jpg

BFE-fakultetet har ca 500 ansatte og 3000 studenter som til daglig er å finne på campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. I Tromsø disponerer fakultetet NFH-bygget, Biologibygget, Handelshøgskolen og lokaler i Forskningsparken.

Fakultetet har tre forskningsfartøy til sin disposisjon: FF Kronprins Håkon, FF Helmer Hanssen og FF Hyas. På Ringvassøy, som ligger 40 minutters biltur nord for Tromsø, finnes Havbruksstasjonen med fiskehelselab og sjøanlegg som fakultetet er medeier i. Ved Takvatnet, i Skibotndalen og i Finnmark har fakultetet feltstasjoner for forskere og studenter i biologi. Øverste organ ved fakultetet er styret. Til daglig ledes arbeidet ved fakultetet av dekan og fakultetsdirektør, tilsvarende har instituttledere og kontorsjefer det daglige ansvaret på de tre instituttene.


Ledelse

Prodekan forskning Berge, Jørgen
Prodekan forskerutdanning BFE / Professor i fiskeribiologi og forvaltning Aschan, Michaela
Prodekan utdanning Finstad, Bjørn-Petter

Administrasjon

Fakultetsdirektør BFE Aspen, Terje M
Assisterende fakultetsdirektør Hansen, Christian

[Loading...]


[Loading...]