Om Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Coverpage-solnedgang.jpg

BFE-fakultetet har ca 480 ansatte og 1500 studenter som til daglig er å finne på campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. I Tromsø disponerer fakultetet NFH-bygget, Biologibygget, Handelshøgskolen, Arktisk biologi og lokaler i Forskningsparken.

Fakultetet har tre forskningsfartøy til sin disposisjon FF Helmer Hanssen, FF Johan Ruud og FF Hyas. Et fjerde, FF Kronprins Håkon skal tas i bruk våren 2018.  På Ringvassøy, som ligger 40 minutters biltur nord for Tromsø, finnes Havbruksstasjonen med fiskehelselab og sjøanlegg som fakultetet er medeier i. Ved Takvatnet, i Skibotndalen og i Finnmark har fakultetet feltstasjoner for forskere og studenter i biologi. Øverste organ ved fakultetet er styret, til daglig ledes arbeidet ved fakultetet av dekan og fakultetsdirektør, tilsvarende har instituttledere og kontorsjefer det daglige ansvaret på de tre instituttene.


Ledelse

Prodekan forskning Berge, Jørgen
Prodekan forskerutdanning Aschan, Michaela
Prodekan utdanning Finstad, Bjørn-Petter

Administrasjon

Fakultetsdirektør BFE Aspen, Terje M
Assisterende fakultetsdirektør Hansen, Christian

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]