Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Coverpage-solnedgang.jpg

BFE-fakultetet har ca 480 ansatte og 1500 studenter som til daglig er å finne på campusene i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. I Tromsø disponerer fakultetet NFH-bygget, Naturfagbygget, Teorifagbygget Hus 5, Arktisk biologi og lokaler i Forskningsparken.

Fakultetet har tre forskningsfartøy til sin disposisjon FF Helmer Hanssen, FF Johan Ruud og FF Hyas. Et fjerde, FF Kronprins Håkon skal bygges og forventes ferdigstilt rundt 2017.  På Ringvassøy, som ligger 40 minutters biltur nord for Tromsø, finnes Havbruksstasjonen med fiskehelselab og sjøanlegg som fakultetet er medeier i. Ved Takvatnet, i Skibotndalen og i Finnmark har fakultetet feltstasjoner for forskere og studenter i biologi. Øverste organ ved fakultetet er styret, til daglig ledes arbeidet ved fakultetet av dekan og fakultetsdirektør, tilsvarende har instituttledere og kontorsjefer det daglige ansvaret på de tre instituttene.


Ledelse

Dekan Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) Elvevoll, Edel Oddny
Prodekan for forskning / Professor i Fiskeribiologi og Fiskeriforvaltning Aschan, Michaela
Prodekan Utdanning / Professor i zoofysiologi Sundset, Monica Alterskjær

Administrasjon

Fakultetsdirektør BFE Aspen, Terje M
Assisterende fakultetsdirektør Hansen, Christian

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content