Kontaktinformasjon

Telefon: 77 64 43 00
Epost: postmottak@hsl.uit.no

Postadresse
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø


Ledelse

Fakultetsdirektør Larsen, Frode G.

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]