Centre for Peace Studies (CPS)

 

DSC_0461(B).JPG

Centre for Peace Studies welcomes you to consult our main, English web pages

 

Senter for fredsstudier er en enhet ved Universitetet i Tromsø engasjert i fredsutdanning og fredsforskning.

Vi tilbyr en toårig mastergradsutdanning i fred og konflikttransformasjon. Masterprogrammet er internasjonalt orientert, engelskspråklig, og tar opp studenter fra hele verden.

Du finner mer informasjon om programmet og senteret på våre engelskspråklige hjemmesider. Ta gjerne kontakt med våre ansatte.

CPS mandat

  • Styrke den flerfaglige forskning innen fred og konfliktrelaterte problemstillinger ved UiT 
  • Bidra til utvikling av og rekruttering til studier som omhandler freds- og konflikt tematikker ved UiT
  • Fremme formidling av freds- og konfliktrelatert forskning ved UiT
  • Bidra til utvikling av samarbeid med utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner samt andre relevante partnere lokalt og internasjonalt innenfor fred- og konflikt tematikk
  • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til freds- og konfliktrelaterte spørsmål

 

Brosjyre - Centre for Peace Studies

 

"We have a chance to combine knowledge , experience and dreams in a way so as to change the culture of war to a culture of peace" Ole Mjøs, CPS founder and former Chairman of Norwegian Nobel Committee

[Loading...]


[Loading...]