Ledelse og administrasjon ved ILP

Instituttet ledes av 1 instituttleder, 2 ass. instituttledere og 6 studieledere.

Administrasjonen består av 1 kontorsjef, 2 ass. kontorsjef, studiekonsulenter, praksiskonsulenter og førstekonsulenter som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentene.

Ansatte i Alta


Ledelse

Instituttleder Thunberg, Odd Arne
Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen Habbestad, Helge
Studieleder etter- og videreutdanning Teistevoll, Nina H.
Studieleder grunnskolelærerutdanning Sollid, Henning Marius
Studieleder pedagogikk/spesialpedagogikk Dahl, Ellen Karoline
Assistrende instituttleder ILP-Alta Sætveit, Beathe
Studieleder,IMA-LU, Alta Engkvist, Yngve

Administrasjon

Kontorsjef Bull-Berg, Chris
Assisterende kontorsjef Tromsø Steingård, Trude
Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU) Walberg, Renate Mari
Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU) Kvande, Silje Rossvoll
Praksiskonsulent Kanck, Ole Martin
Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master Hustad, Lena
Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn Johansen, Nina Borch
Rådgiver Kalseth, Gjertrud
Lederstøtte, integrert master i lærerutdanning (IMALU) 1-7 trinn og 5-10 trinn, Tromsø Ytreberg, Jørgen
Studiekonsulent bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk Rebni, Nina Merete
Førstekonsulent Blomsø, Sindre Øyan
Praksiskonsulent for spesialpedagogikk og logopedi. Merkantil/administrativ konsulent for all praksis, campus Tromsø. Olsen, Frank Otto
Rådgiver for EVU ved ILP Langseth, Sigurd
Studiekonsulent Ottem, Jørn
Praksiskonsulent Jensen, May
Assisterende kontorsjef Alta Brækken, Camilla
Studiekonsulent for PPU, GLU 1-7 og GLU 5-10 Alta Pedersen, Svitlana Synyuk
Seniorrådgiver IMA-LU 1-7 og 5-10 Mikkelsen, Eva
Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta Vaage, Vidar
førstekonsulent personal Jernsletten, Inga Halonen
Førstekonsulent Strømmesen, Ingunn

[Loading...]


[Loading...]