Ledelse og administrasjon ved ILP

Instituttet ledes av 1 instituttleder, 2 ass. instituttledere og 6 studieledere.

Administrasjonen består av 1 kontorsjef, 2 ass. kontorsjef, studiekonsulenter, praksiskonsulenter og førstekonsulenter som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentene.

Ansatte i Alta


Ledelse

Instituttleder Thunberg, Odd Arne
Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen Habbestad, Helge
Ass. instituttleder ILP Alta / Førsteamanuensis i pedagogikk Figenschou, Gøril
Studieleder grunnskolelærerutdanning Sollid, Henning Marius
Studieleder pedagogikk/spesialpedagogikk/logopedi Dahl, Ellen Karoline
Studieleder barnehagelærerutdanning ILP-Alta Sætveit, Beathe
Studieleder, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, samt PPUY Engkvist, Yngve

Administrasjon

Kontorsjef Bull-Berg, Chris
Kontorsjef Tromsø Steingård, Trude
Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU) Walberg, Renate Mari
Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU) Kvande, Silje Rossvoll
Praksiskonsulent Kanck, Ole Martin
Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master Hustad, Lena
Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn Johansen, Nina Borch
Rådgiver Kalseth, Gjertrud
Faggruppeleder utdanning Ytreberg, Jørgen
Praksiskonsulent for spesialpedagogikk og logopedi. Merkantil/administrativ konsulent for all praksis, campus Tromsø. Olsen, Frank Otto
Rådgiver Ottem, Jørn
Rådgiver Jensen, May
Assisterende kontorsjef Alta Brækken, Camilla
Seniorrådgiver IMA-LU 1-7 og 5-10 Mikkelsen, Eva
Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta Vaage, Vidar
Studiekonsulent Ernstsen, Marita

[Loading...]


[Loading...]