Ledelse og administrasjon ved ILP

Instituttet ledes av 1 instituttleder, 2 ass. instituttledere og 6 studieledere.

Administrasjonen består av 1 kontorsjef, 2 ass. kontorsjef, studiekonsulenter, praksiskonsulenter og førstekonsulenter som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentene.

Ansatte i Alta


Ledelse

Instituttleder Thunberg, Odd Arne
Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen Habbestad, Helge
Studieleder etter- og videreutdanning Teistevoll, Nina H.
Studieleder grunnskolelærerutdanning Sollid, Henning Marius
Studieleder pedagogikk/spesialpedagogikk Dahl, Ellen Karoline
Assistrende instituttleder ILP-Alta Sætveit, Beathe
Studieleder,IMA-LU, Alta Engkvist, Yngve

Administrasjon

Kontorsjef Bull-Berg, Chris
Assisterende kontorsjef Tromsø Steingård, Trude
Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU) Walberg, Renate Mari
Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU) Kvande, Silje Rossvoll
Praksiskonsulent Kanck, Ole Martin
Studiekonsulent Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn og Fagdidaktisk master Hustad, Lena
Studiekonsulent Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn Johansen, Nina Borch
Rådgiver Kalseth, Gjertrud
Lederstøtte, integrert master i lærerutdanning (IMALU) 1-7 trinn og 5-10 trinn, Tromsø Ytreberg, Jørgen
Førstekonsulent Blomsø, Sindre Øyan
Praksiskonsulent for spesialpedagogikk og logopedi. Merkantil/administrativ konsulent for all praksis, campus Tromsø. Olsen, Frank Otto
Koordinator for etter- og videreutdanning Langseth, Sigurd
Studiekonsulent Ottem, Jørn
Praksiskonsulent Jensen, May
Assisterende kontorsjef Alta Brækken, Camilla
Fellestjeneste for opptak Pedersen, Svitlana Synyuk
Seniorrådgiver IMA-LU 1-7 og 5-10 Mikkelsen, Eva
Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta Vaage, Vidar
personalkonsulent Jernsletten, Inga Halonen

[Loading...]


[Loading...]