Administrasjon og ledelse

Institutt for samfunnsvitenskap ledes av instituttleder og driver forskning innen det samfunnsvitenskapelige feltet, er hjem til 14 forskningsgrupper, og tilbyr fire bachelorgradsprogram, sju mastergradsprogram samt ph.d.-utdanning. Instituttet ledes av Anne Britt Flemmen og har totalt 75 ansatte.

Instituttets øverste organ er instituttstyret som ledes av instituttleder. For styrets sammensetning se nettsiden «Instituttstyret ved ISV»

Strategi for ISV 2019-2022


Ledelse

Instituttleder, (professor sosiologi) Flemmen, Anne Britt
Nestleder ISV, Professor, statsvitenskap Hernes, Hans-Kristian
Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) Moldenæs, Turid
Kontorsjef Johansen, Rita

Administrasjon

Førstekonsulent Karlsen, Rune
Rådgiver Pettersen, Mona
Førstekonsulent Stenberg, Michael Sverdrup
Førstekonsulent / HMS-Rådgiver Øien, Catrine Stenvold

[Loading...]


[Loading...]