Administrasjon og ledelse

Institutt for samfunnsvitenskap ledes av instituttleder og driver forskning innen det samfunnsvitenskapelige feltet, er hjem til 14 forskningsgrupper, og tilbyr fire bachelorgradsprogram, sju mastergradsprogram samt ph.d.-utdanning. Instituttet ledes av Anne Britt Flemmen og har totalt 75 ansatte.

Instituttets øverste organ er instituttstyret som ledes av instituttleder. For styrets sammensetning se nettsiden «Instituttstyret ved ISV»


Ledelse

Instituttleder, (professor sosiologi) Flemmen, Anne Britt
Kontorsjef Johansen, Rita

Administrasjon

Rådgiver Meleng, Randi S.
Studiekonsulent statsvitenskap og visuell antropologi | Hovedverneombud ved HSL Lyngra, Magnus
Førstekonsulent Karlsen, Rune
Førstekonsulent / HMS-Rådgiver Øien, Catrine Stenvold
Førstekonsulent, eksamensansvarlig Stenberg, Michael Sverdrup

[Loading...]

[Loading...]