Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)

AHR har totalt 70 tilsette. Instituttet har 25 fast vitskapleg tilsette, 17 stipendiatar og 1 postdoktor. I tillegg kjem instituttleiar, fire administrativt tilsette og mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. Instituttet driv forsking, undervising og formidling innanfor fagområda arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi. Registreringssentralen for historiske data (RHD) er iet nasjonalt senter som også er ein del av instituttet. RHD har 11 administrativt tilsette. Dei fleste av dei er tilsette ved RHD's avdeling i Målselv.

 

Instituttets leiing og administrasjon består av:

Instituttleiar: Ketil Zachariassen
Kontorsjef: Tore Børseth Bentz
Seniorkonsulent: Siv Aina Hansen (religionsvitskap og teologi)
Førstekonsulent: Isak Måseide (historie)
Førstekonsulent: Marie Nystuen Berger (arkeologi)

 

Registreringssentralen for historiske data (RHD) er underlagt instituttet, men har si eiga faglege leiing og administrasjon:

Fagleg leiar: Gunnar Thorvaldsen
Overingeniør: Hilde Leikny Sommerseth
Seniorkonsulent: Marianne Erikstad
Overingeniør: Trygve Andersen

Les meir om RHD her.

 

Instituttstyret ved AHR:

Instituttleiar Ketil Zachariassen (leiar av styret)
Hallvard Tjelmeland, professor
Espen Dahl, professor
Siv Ellen Kraft, professor
Liv Helene Willumsen, professor
Charlotte Damm, professor (vara: Hans Petter Blankholm, professor)
Kurt Henrik Dalmo, stipendiat (vara: Ola Goverud Andersson, stipendiat)
Siv Aina Hansen, seniorkonsulent
Cathinka Dahl Hambro, mastergradsstudent i religionsvitskap
Ida Rabben Trælnes, bachelorstudent i arkeologi

Sekretær for instituttstyret: kontorsjef Tore Børseth Bentz

Vararepresentantar i gruppa fast tilsette i undervisings- og forskarstillingar:  
1. Narve Fulsås, professor, 2. Rune Blix Hagen, førsteamanuensis, 3. manglar, 4. manglar.

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitskap og teologi

Bjørn Ola Tafjord (programstyreleiar)
Espen Dahl (representant for fast vitskapleg tilsette)
Siv Ellen Kraft (representant for fast vitskapleg tilsette) 
Cathinka Dahl Hambro (studentrepresentant)

Sekretær for programstyret: Siv-Aina Hansen

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie

Ketil Zachariassen (programstyreleiar)
Hallvard Tjelmeland (representant for fast vitskapleg tilsette)
Liv Helene Willumsen (representant for fast vitskapleg tilsette)
Eirik Karlstrøm (studentrepresentant, master) 

Sekretær for programstyret: Isak Måseide


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Professor Bryan Hood (leiar og koordinator bachelor)
Professor Charlotte Damm (koordinator ph.d.)

Førsteamanuensis Marte Spangen (koordinator master)

Ida Rabben Trælnes (studentrepresentant, bachelorprogram)
Anna V. Borg (studentrepresentant, masterprogram); vara: Andreas Luneborg (masterprogram)

Sekretær for programstyret: Marie Nystuen Berger

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content