Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Instituttet har 25 fast vitenskapelig tilsatte, 17 stipendiater og 2 postdoktorer. I tillegg kommer instituttleder, fire administrativt ansatte og midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innenfor fagområdene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Registreringssentralen for historiske data (RHD) er et nasjonalt senter som også er en del av instituttet. RHD har 11 administrativt ansatte. De fleste av dem er ansatt ved RHD's avdeling i Målselv. Totalt har instituttet 70 ansatte.

 

Instituttets ledelse og administrasjon består av:

Instituttleder: Fredrik Fagertun
Kontorsjef: Tore Børseth Bentz
Seniorkonsulent: Siv Aina Hansen (religionsvitenskap og teologi)
Førstekonsulent: Isak Måseide (historie)
Førstekonsulent: Marie Nystuen Berger (arkeologi)

 

Registreringssentral for historiske data (RHD) er underlagt instituttet, men har sin egen faglige ledelse og administrasjon:

Faglig leder: Gunnar Thorvaldsen
Seniorkonsulent: Marianne Erikstad
Overingeniør: Trygve Andersen

Les mer om RHD her.

 

Instituttstyret ved IHR:

Instituttleder Fredrik Fagertun (leder av styret)
Hallvard Tjelmeland, professor
Espen Dahl, professor
Siv Ellen Kraft, professor
Liv Helene Willumsen, professor
Charlotte Damm, professor (vara: Hans Petter Blankholm, professor)
Kurt Henrik Dalmo, stipendiat (vara: Ola Goverud Andersson, stipendiat)
Siv Aina Hansen, seniorkonsulent (vara: Signe Ekenberg, seniorkonsulent)
Cathinka Dahl Hambro, mastergradstudent i religionsvitenskap
Terje Petter Leiros, bachelorstudent i historie
Ida Rabben Trælnes, bachelorstudent i arkeologi

Sekretær for instituttstyret: kontorsjef Tore Børseth Bentz

Vararepresentanter i gruppa fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:  
1. Narve Fulsås, professor, 2. Rune Blix Hagen, førsteamanuensis, 3. Kristin Joachimsen, førsteamanuensis, 4. mangler.

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitenskap

Bjørn Ola Tafjord (programstyreleder)
Espen Dahl (representant for fast vitenskapelige ansatte)
Siv Ellen Kraft (representant for fast vitenskapelige ansatte) 
Tine Andreassen (studentrepresentant); vara: Veronica Waren

Sekretær for programstyret: Siv-Aina Hansen

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie

Ketil Zachariassen (programstyreleder)
Hallvard Tjelmeland (representant for fast vitenskapelige ansatte)
Liv Helene Willumsen (representant for fast vitenskapelige ansatte)
Christine Antonsen Sagemoen (studentrepresentant, masterprogram); vara: Eirik Karlstrøm 

Sekretær for programstyret: Isak Måseide


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Professor Bryan Hood (leder og koordinator bachelor)
Professor Charlotte Damm (koordinator master og ph.d.)
Ida Rabben Trælnes (studentrepresentant, bachelorprogram) 2016/2017
Anna V. Borg (studentrepresentant, masterprogram); vara: Andreas Luneborg 2016/2017

Sekretær for programstyret: Marie Nystuen Berger

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content