Om Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)

AHR har totalt 70 tilsette. Instituttet har 25 fast vitskapleg tilsette, 17 stipendiatar og 1 postdoktor. I tillegg kjem instituttleiar, fire administrativt tilsette og mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. Instituttet driv forsking, undervising og formidling innanfor fagområda arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi. Registreringssentralen for historiske data (RHD) er iet nasjonalt senter som også er ein del av instituttet. RHD har 11 administrativt tilsette. Dei fleste av dei er tilsette ved RHD's avdeling i Målselv.

 

Instituttets leiing og administrasjon består av:

Instituttleiar: John McNicol
Kontorsjef: Tore Børseth Bentz
Seniorkonsulent: Siv Aina Hansen (religionsvitskap og teologi)
Førstekonsulent: Isak Måseide (historie)
Førstekonsulent: Marie Nystuen Berger (arkeologi)

 

Registreringssentralen for historiske data (RHD) er underlagt instituttet, men har si eiga faglege leiing og administrasjon:

Professor og fagleg leiar: Hilde Leikny Sommerseth
Overingeniør: Trygve Andersen

Les meir om RHD her.

 

Instituttstyret ved AHR fra 01.01.2020:

Instituttleiar John McNicol (leiar av styret)
Kari Aga Myklebost, professor
Hans Peter Blankholm, professor
Siv Ellen Kraft, professor
Ian Peter Grohse, førsteamanuensis
Astrid Hovden, førsteamanuensis
Trygve Andersen, overingeniør
Marko Kovacevic (studentrepresentant 1)
June Natalie Skattenborg Sørlie (studentrepresentant 2)
Sekretær for instituttstyret: kontorsjef Tore Børseth Bentz

 

Vararepresentantar i gruppa fast tilsette i undervisings- og forskarstillingar:  
1. Ketil Zachariassen, 2. Sigrun Høgetveit Berg, 3. Bjørnar Olsen, 4. Istvan Czachesz

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitskap og teologi

Bjørn Ola Tafjord (programstyreleiar)
Istvan Czachesz (representant for fast vitskapleg tilsette)
Siv Ellen Kraft (representant for fast vitskapleg tilsette) 
Helge Helle (studentrepresentant) med vara Andrian Hansen

Sekretær for programstyret: Siv Aina Hansen

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie

Ketil Zachariassen (programstyreleiar)
Ian Grohse (representant for fast vitskapleg tilsette) 
Kari Aga Myklebost (representant for fast vitskapleg tilsette)
Anders Dramstad (studentrepresentant, fagmaster) 

Sekretær for programstyret: Isak Måseide


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Professor Bryan Hood (leiar og koordinator bachelor)
Professor Charlotte Damm (koordinator ph.d.)
Førsteamanuensis Marte Spangen (koordinator master)
Ida Rabben Trælnes (studentrepresentant, bachelorprogram)
Birgitte Linvik Rask (studentrepresentant, masterprogram)

Sekretær for programstyret: Marie Nystuen Berger

[Loading...]


[Loading...]