Om Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR)

AHR har totalt 70 tilsette. Instituttet har 25 fast vitskapleg tilsette, 17 stipendiatar og 1 postdoktor. I tillegg kjem instituttleiar, fire administrativt tilsette og mellombels tilsette i forskings- og undervisingsstillingar. Instituttet driv forsking, undervising og formidling innanfor fagområda arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi. Registreringssentralen for historiske data (RHD) er iet nasjonalt senter som også er ein del av instituttet. RHD har 11 administrativt tilsette. Dei fleste av dei er tilsette ved RHD's avdeling i Målselv.

 

Instituttets leiing og administrasjon består av:

Instituttleiar: John McNicol
Kontorsjef: Tore Børseth Bentz
Seniorkonsulent: Siv Aina Hansen (religionsvitskap og teologi)
Førstekonsulent: Isak Måseide (historie)
Førstekonsulent: Marie Nystuen Berger (arkeologi)

 

Registreringssentralen for historiske data (RHD) er underlagt instituttet, men har si eiga faglege leiing og administrasjon:

Professor og fagleg leiar: Hilde Leikny Sommerseth
Overingeniør: Trygve Andersen

Les meir om RHD her.

 

Instituttstyret ved AHR:

Instituttleiar John McNicol (leiar av styret)
Hallvard Tjelmeland, professor
Espen Dahl, professor
Siv Ellen Kraft, professor
Liv Helene Willumsen, professor
Charlotte Damm, professor (vara: Hans Petter Blankholm, professor)
Kurt Henrik Dalmo, stipendiat (vara: Joakim Aalmen Markussen, stipendiat)
Siv Aina Hansen, seniorkonsulent
Morten Larsen, (studentrepresentant , lektorstudent)

Sekretær for instituttstyret: kontorsjef Tore Børseth Bentz

Vararepresentantar i gruppa fast tilsette i undervisings- og forskarstillingar:  
1. Narve Fulsås, professor, 2. Rune Blix Hagen, førsteamanuensis, 3. manglar, 4. manglar.

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitskap og teologi

Bjørn Ola Tafjord (programstyreleiar)
Espen Dahl (representant for fast vitskapleg tilsette)
Siv Ellen Kraft (representant for fast vitskapleg tilsette) 
Cathinka Dahl Hambro (studentrepresentant)

Sekretær for programstyret: Siv Aina Hansen

 

Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i historie

Ketil Zachariassen (programstyreleiar)
Ian Grohse (representant for fast vitskapleg tilsette) 
Kari Aga Myklebost (representant for fast vitskapleg tilsette)
Anders Dramstad (studentrepresentant, fagmaster) 

Sekretær for programstyret: Isak Måseide


Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i arkeologi
Professor Bryan Hood (leiar og koordinator bachelor)
Professor Charlotte Damm (koordinator ph.d.)
Førsteamanuensis Marte Spangen (koordinator master)
Ida Rabben Trælnes (studentrepresentant, bachelorprogram)
Birgitte Linvik Rask (studentrepresentant, masterprogram)

Sekretær for programstyret: Marie Nystuen Berger

[Loading...]


[Loading...]