Velkommen til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Om instituttet

 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har 22 fast vitenskapelige stillinger og 7 stipendiater, samt 4 i administrasjonen.

Instituttet tilbyr bachelor-, master-, og ph.d.-studiet i filosofi, samt flere emner som passer inn i en rekke andre studier. Vi har også det administrative ansvaret for bachelorprogrammet i politikk, økonomi og filosofi.

Instituttet driver Examen philosophicum og Examen facultatum ved HSL-fakultetet, samt de nettbaserte tilbudene av disse emnene.  


Ledelse

Instituttleder Kjersti Fjørtoft
Universitetslektor/ Nestleder Tor Ivar Hanstad

Administrasjon

Kontorsjef Pål Bye Jensen
Førstekonsulent Grethe Sørensen

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content