Velkommen til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Om instituttet

 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har 19 fast vitenskapelige stillinger og 3 stipendiater, samt 3 i administrasjonen.

Instituttet tilbyr bachelor-, master-, og ph.d.-studiet i filosofi, samt flere emner som passer inn i en rekke andre studier. Vi har også det administrative ansvaret for bachelorprogrammet i politikk, økonomi og filosofi.

Instituttet driver Examen philosophicum og Examen facultatum ved HSL-fakultetet, samt de nettbaserte tilbudene av disse emnene.  


Ledelse

Instituttleder Kjersti Fjørtoft
Universitetslektor/ Nestleder Tor Ivar Hanstad

Administrasjon

Kontorsjef Pål Bye Jensen
Førstekonsulent Grethe Sørensen

Annet

KONTAKT

Telefon: 776 23219

E-post: adm.iff@hsl.uit.no

Kontortid: 0800-1500

 

BESØKSADRESSE

Teorifagsbygget HUS1, plan 5 (vis-à-vis Mix-kiosken) 

 

POSTADRESSE

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

UiT Norges arktiske universitet

9037 Tromsø

Skip to main content