Flerfaglig og i front

Institutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

Vår kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen et bredt spekter av fag tilknyttet litteratur-, kultur-, kunst-, medie- og dokumentasjonsvitenskap. Instituttet skal, med sin flerspråklige kompetanse (engelsk, finsk og kvensk, fransk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk), forske, undervise og formidle innen ulike nasjonale og transnasjonale kulturkanoner, parallelt med nyere kulturuttrykk.

Det er ca. 35 fast ansatte på instituttet. I tillegg har vi rundt 12 stipendiater og 10 kollegaer som er engasjerte, for eksempel som forsker eller professor II.


Ledelse

Førsteamanuensis nordisk litteratur/nestleder med ansvar for forskning Nesby, Linda

Administrasjon

Kontorsjef Paulsen, Beathe
Fungerende kontorsjef ISK Aambø, Kristian Osnes
Seniorrådgiver og koordinator hele lektorutdanning 8-13 (og språkfag) Larsen, Trine Lise
studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics) Mathisen, Kari
Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk) Sandanger, Line Nilsen

[Loading...]


[Loading...]