Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

F.v prodekan forskning Ann Therese Lotherington, prodekan forskning og utdanning Synnøve Thomassen Andersen, dekan Sonni Olsen, prodekan utdanning, Lars Aage Rotvold.

Aktuell, viktig og synleg.

HSL Strategi 2018-2022.

Strategiprosessen UiT2020

Valsider ved HSL (krever innlogging)


Ledelse

Dekan Olsen, Sonni
Prodekan forskning og utdanning Andersen, Synnøve Thomassen
Prodekan utdanning Rotvold, Lars Aage
Professor og prodekan forskning Lotherington, Ann Therese

Administrasjon

Fakultetsdirektør Larsen, Frode G.
Assisterende fakultetsdirektør Sempler, Julia Holte

[Loading...]


[Loading...]