Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Om Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Instituttets hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. Instituttet har idag rundt 550 studenter, og vil fortsatt ha fokus på å øke antallet studenter innen nautikk, beredskap, sikkerhet og luftfart. Dette på grunn av stor etterspørsel i markedet etter ingeniører, flygere og fagfolk innen sikkerhet og miljø.

Våre 70 ansatte har hele tiden fokus på et nært og godt samarbeid mellom studentene og fagmiljøet, og vi jobber sammen for å opprettholde et godt sosialt miljø.

 

Instituttets lokaler i teknologibygget på campus i Tromsø:

Nytt teknologibygg

Teknologibygget live


Ledelse

Førsteamanuensis nautikk Batalden, Bjørn-Morten
Kontorsjef Turi, Gunn-Helene
Seksjonssjef Luftfart Olsen, Terje Ferdinand

Administrasjon

Studiekonsulent Gabrielsen, Marith
Studiekonsulent Johansen, Ingun
Personal og økonomikonsulent Klingenberg, Hans Fredrik
Leder etter- og videreutdanning SESiNOR kurssenter Lind-Olsen, Kristine
Nordområdekoordinator Lydersen, Trine
Forskningsrådgiver Sørensen, Rita
Studiekonsulent BIB Hass, May Grete Jørgensen

[Loading...]

Studentekspedisjon

Studieledelse:

Ledelse av studieprogrammer ved IIS er organisert på følgende måte:

- Fellesfag/realfagskurs: studieleder Ida Friestad Pedersen
- Nautikk (ingeniør): studieleder Finn Harald Hansen
- Sikkerhet og miljø (ingeniør): studieleder Abbas Barabadi
- Samfunnssikkerhet og miljø (bachelor): studieleder Maria Sydnes
- Luftfartsfag (bachelor): Terje F. Olsen

- Master i teknologi: Programstyreleder Bjørn-Morten Batalden
- Master i samfunnssikkerhet: Programstyreleder Bjørn-Morten Batalden

 

[Loading...]

Skip to main content