Om Institutt for teknologi og sikkerhet

Instituttets hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. Instituttet har idag rundt 550 studenter, og vil fortsatt ha fokus på å øke antallet studenter innen nautikk, beredskap, sikkerhet og luftfart. Dette på grunn av stor etterspørsel i markedet etter ingeniører, flygere og fagfolk innen sikkerhet og miljø.

Våre 70 ansatte har hele tiden fokus på et nært og godt samarbeid mellom studentene og fagmiljøet, og vi jobber sammen for å opprettholde et godt sosialt miljø.

 

Instituttets lokaler i teknologibygget på campus i Tromsø:

Nytt teknologibygg

Teknologibygget live


Ledelse

Instituttleder Birkelund, Yngve
Kontorsjef Turi, Gunn-Helene
Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS Lydersen, Trine

Administrasjon

Studiekonsulent Gabrielsen, Marith
Studiekonsulent BIB Hass, May Grete Jørgensen
Førstekonsulent Helland, Siv-Merete
Rådgiver Klausen, Lisbeth

[Loading...]

Studieledelse:

Ledelse av studieprogrammer ved ITS er organisert på følgende måte:

- Fellesfag/realfagskurs: studieleder Ida Friestad Pedersen
- Internasjonal beredskap, Harstad: ass. instituttleder Øystein Klemetsen
- Nautikk (ingeniør): studieleder Magne-Petter Sollid
- Sikkerhet og miljø (ingeniør): studieleder Jinmei Lu
- Samfunnssikkerhet og miljø (bachelor): studieleder Bjarte Rød
- Luftfartsfag (bachelor): studieleder Vegard Nergård

- Master i teknologi: Programstyreleder Javad Barabady
- Master i samfunnssikkerhet: Programstyreleder Are Sydnes

 


[Loading...]