Velkommen til Matematikk og statistikk

Om oss

Realfagbygget
Instituttstyret 2013 - 2017:
   
Instituttleder Sekretær
Martin Rypdal Helge Johansen
   
Vitenskapelige medlemmer Varamedlemmer
Per Jakobsen
Sigrunn Holbæk Sørbye
   
Studentmedlem:  
 
   

Tillitsvalgte studenter ved instituttet

 

Det har nylig blitt startet opp en studentforening som vil arrangere sosiale og faglige aktiviteter for studenter tilknyttet instituttet. De kan nås via facebook: Lambda - matematikkforeningen ved Universitetet i Tromsø eller ved å kontakte leder Vegard Nilsen (vni004@post.uit.no).

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content