Om Institutt for kjemi

Kart-campus-zoom

Institutt for kjemi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) har sitt hovedsete i Realfagsbygget på universitetsområdet i Breivika. Instituttets administrasjon og ledelse er lokalisert i 3. etasje i C-fløya i Realfagsbygget på universitetsområdet i Breivika (bygning 25 på bildet). I tillegg til C-fløya har instituttet lokaler i Forskningsparken i Tromsø (18).

 

Instituttets hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling. Instituttet har et klart mål om å øke antall studenter innen kjemi og utøver derfor en omfattende formidlingsvirksomhet ovenfor spesielt skoleverket. Spesielt er oppleggene for besøk fra skoleklasser blitt populære.

Instituttet har utdanningsprogram på bachelor-, master- og PhD-nivå og utdanner kandidater til en rekke ulike kjemirelaterte yrker.  I tillegg har instituttet opplegg for etter- og videreutdanning av lærere i kjemi på alle nivå.

Instituttet for kjemi er en stor arbeidsplass med ca. 100 ansatte i 2013, hvorav 24 er i fast stilling. Hoveddelen av arbeidstokken er prosjekttilsatte forskere og doktorgradsstudenter på et av de mange forskningsprosjektene ved instituttet som dekker et vidt spekter av tema fra grunnleggende til anvendt forskning. Instituttet representerer et stort og internasjonalt miljø hvor ca. 60% av de ansatte et utenlandske, med representanter fra 20-25 ulike nasjoner. 

 

Instituttstyret

Vitenskapelige representanter Vararepresentanter
Ronny Helland (Instituttleder)  
John Sigurd Svendsen 1. Kathrin Helen Hopmann
Hanna-Kirsti Schrøder Leiros 2. Bjarte Aarmo Lund
Teknisk/administrative representanter                  
Student representant Sekretær
Unni Mette Nordang Stig Eide

 

Innkalling instituttstyremøte IK 040317

Referat fra instituttstyremøte IK 03.04.17

[Loading...]


[Loading...]