Om Institutt for Informatikk

Institutt for Informatkk (IFI) holder til i Realfagbygget  i Breivika på campus til UiT Norges Arktiske Universitet. 

Instituttet har 17 vitenskapelige stillinger, herav 6 under tilsetting, 8 tekniske- og administrative ansatte og omlag 25 ansatte postdoktorer, forskere, stipendiater/PhD studenter. På studieprogrammene i informatikk er det omlag 270 bachelor- og masterstudenter. Instituttet har et internasjonalt preg med ansatte og studenter fra alle verdensdeler.

 

IFI er lokalisert på campus i Breivika, i Realfagbygget (bygg nr 3 på kartet under)

Lite kart IFI

Google Maps oppslag

 

Renovering av underetasjen i Realfagbygget


 

Kontaktpersoner:

 
Instituttstyret ved IFI for perioden 2013 - desember 2017:
Vitenskapelig ansatte Vara
Alexander Horsch (instituttleder)
Otto Anshus  Anders Andersen  (1.vara)
Randi Karlsen Lars Ailo Bongo  (2.vara)
  Phuong Hoai Ha  (3. vara)
Tekn./adm. ansatte Vara
Maria Wulff Hauglann Ken-Arne Jensen
Studenter 2017-18 Vara
Nikolai Magnussen Oda Kristine Aastebøl
Sekretær
Svein Tore Jensen (kontorsjef)

Ledelse

Instituttleder IFI Horsch, Alexander
Kontorsjef Jensen, Svein Tore

Administrasjon

Studiekonsulent Fuglesteg, Jan
Leder Teknisk Kompetansegruppe (TK) Hauglann, Maria Wulff
Teknisk Kompetansegruppe (TK) Jensen, Ken-Arne
Teknisk Kompetansegruppe (TK) Kristiansen, Jon Ivar
Teknisk Kompetansegruppe (TK) Nilssen, Kai-Even

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content