Om Institutt for Informatikk

Institutt for Informatkk (IFI) holder til i Realfagbygget  i Breivika på campus til UiT Norges Arktiske Universitet. 

Instituttet har 17 vitenskapelige stillinger, herav 6 under tilsetting, 8 tekniske- og administrative ansatte og omlag 25 ansatte postdoktorer, forskere, stipendiater/PhD studenter. På studieprogrammene i informatikk er det omlag 270 bachelor- og masterstudenter. Instituttet har et internasjonalt preg med ansatte og studenter fra alle verdensdeler.

 

IFI er lokalisert på campus i Breivika, i Realfagbygget (bygg nr 3 på kartet under)

Lite kart IFI

Google Maps oppslag

 

Renovering av underetasjen i Realfagbygget


 

Kontaktpersoner:

 
Instituttstyret ved IFI for perioden 2018 - 2021:
Vitenskapelig ansatte Vara
Alexander Horsch (instituttleder)
Anders Andersen x  (1.vara)
Tore Brox-Larsen x  (2.vara)
Tekn./adm. ansatte Vara
Ken-Arne Jensen
x
Studenter 2017-18 Vara
Simon Solnes Martin Stensen
Sekretær
Svein Tore Jensen (kontorsjef)

Ledelse

Instituttleder IFI Horsch, Alexander
Kontorsjef Jensen, Svein Tore

Administrasjon

Studierådgiver Fuglesteg, Jan
Teknisk Kompetansegruppe (TK) Jensen, Ken-Arne
Teknisk Kompetansegruppe (TK) Kristiansen, Jon Ivar
Leder Teknisk Kompetansegruppe (TK) Nilssen, Kai-Even

[Loading...]


[Loading...]