Om Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap holder til i Naturfagbygget.


Naturfagbygget

Mer info om Naturfagbygget

Instituttråd

  • Matthias Forwick (leder)
  • John Arne Opheim (sekretær)
  • Monica Winsborrow
  • Jan Sverre Laberg
  • Steffen Bergh
  • Kate Alyse Waghorn
  • Sofia Elisabeth Kjellman
  • Trine Merete Dahl
  • Stina Mari Pettersen
  • Kurt Roger Fredriksen (eksternt medlem, Multiconsult)

E-post til instituttrådet: geovitenskap-instituttraad@list.uit.no


Programstyret for bachelor og master i geologi 2020

Vitenskapelig ansatte:

Studentrepresentanter:

 Sekretær: Kai Mortensen (vara Margrethe Lindquist)

Mandat for programstyret
Referater fra møter i programstyret

Verneombud ved Institutt for geovitenskap:
Verneombud Margrethe Lindquist
Vara verneombud Lone Smelror

Tillitsvalgte studenter:

Bachelor, 1. år: Jørgen L. Tanbergmoen
Bachelor, 2. år: Ola Jensvoll
Bachelor, 3. år:

Master, 1. år:  Stina Mari Pettersen
Master, 2. år: Ellen Tyldum Skogen

Guro Jansrud  (tillitsvalgtkoordinator)


"Steinbiten" - studentforeninga for geologistudenter ved UiT.


Ledelse

Instituttleder Forwick, Matthias
Kontorsjef Opheim, John Arne

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]