Velkommen til Institutt for geovitenskap

Om Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap deler hus sammen med Institutt for arktisk og marin biologi i Naturfagbygget.


Naturfagbygget

Mer info om Naturfagbygget

Instituttstyret 2017

Vitenskapelig ansatte:

Teknisk/administrativt ansatte:

Studentrepresentant:

 Sekretær: Inger Solheim


Tillitsvalgte studenter:

Øystein Jordheim (tillitsvalgtkoordinator, tlf. 41283159)
Eivind Hansen (kull 2016)
Sindre Arnesen Rein (kull 2015)
Karoline Hatletvedt og Marius Lundegård (vara) (kull 2014)
Maren Lund Andresen (kull 2013)


"Steinbiten" - studentforeninga for geologistudenter ved UiT.Annet


Institutt for geovitenskap
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
N-9037 Tromsø

Epost:
adm@ig.uit.no

Besøksadresse:
Naturfagbygget
Dramsveien 201
[Kart]

Følg Helsefak på Facebook

Mer info? Kontakt oss!

                
Inst. leder               Kontorsjef
Matthias Forwick   Inger Solheim

Laboratoriene ved IG

 Helse, miljø, sikkerhet

Skip to main content