Om Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap holder til i Naturfagbygget.


Naturfagbygget

Mer info om Naturfagbygget

Instituttstyret 2018

Vitenskapelig ansatte:

Teknisk/administrativt ansatte:

Studentrepresentant:

 Sekretær: John Arne Opheim


Programstyret for bachelor og master i geologi 2018

Vitenskapelig ansatte:

Studentrepresentanter:

 Sekretær: Kai Mortensen (vara Margrethe Lindquist)

Mandat for programstyret
Referater fra møter i programstyret

Verneombud ved Institutt for geovitenskap:
Verneombud Margrethe Lindquist
Vara verneombud Lone Smelror

Tillitsvalgte studenter:

Bachelor, 1. år: Gaute Magnushommen
Bachelor, 2. år: Eivind Hansen
Bachelor, 3. år: Ådne Frostad Kristiansen

Master, 1. år:  Kristine Strømme
Master, 2. år: Maren Lund Andresen

Håkon Jonsson Ruud  (tillitsvalgtkoordinator)


"Steinbiten" - studentforeninga for geologistudenter ved UiT.


Ledelse

Instituttleder Forwick, Matthias
Kontorsjef ved Institutt for geovitenskap 15.4. 2018 - 1.7. 2019 (i vikariat fra fast stilling som fakultetsdirektør) Opheim, John Arne

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]