Om Institutt for fysikk og teknologi

Nytt teknologibygg

Institutt for fysikk og teknologi teller om lag 80 ansatte, herunder 18 fast vitenskapelig ansatte, 5 administrativt ansatte og 5 teknisk ansatte. Øvrige er midlertidig ansatte stipendiater, postdoktorer, toer-stillinger, med mer. Miljøet er internasjonalt, der om lag 40 % av de ansatte er utenlandske og 15-20 ulike nasjoner samt alle verdensdeler er representert. Vi holder til i Teknologibygget.

Institutt for fysikk og teknologi og forskningen som drives her har lange historiske røtter i nordlysforskningen i Tromsø og omegn fra begynnelsen av forrige århundre.

Instituttstyret

Vitenskapelig ansatte
Stian Normann Anfinsen (konstituert instituttleder)
Camilla Brekke, vara Olav Gaute Hellesø
Robert Jenssen, vara Björn Gustavsson

Teknisk/administrativt ansatt
Yngve Eilertsen, vara Geir Antonsen

Student
Mads Adrian Hansen, vara Rikke Hedelund Hansen

Sekretær
Geir Antonsen


Ledelse

Førsteamanuensis / Konstituert instituttleder Stian Normann Anfinsen
Kontorsjef / Administrasjon Geir Antonsen
Professor / Nestleder og undervisningsleder Frank Melandsø

Administrasjon

Seniorkonsulent økonomi / Administrasjon Marit Krogstad Hall
Seniorkonsulent økonomi / Administrasjon Henning-Ivar Thode Iversen
Studiekonsulent / Administrasjon Kjersti Gausvik
Studiekonsulent / Administrasjon Laura Liikanen


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

Annet

Telefon: 77 64 5150

E-post: postmottak-ift@nt.uit.no

Postadresse:

UiT Norges Arktiske Universitet

Institutt for fysikk og teknologi

Postboks 6050 Langnes

9037  TROMSØ

Leveringsadresse:

UiT Norges Arktiske Universitet

Institutt for fysikk og teknologi

Teknologibygget

Klokkargårdsbakken 35

9019  TROMSØ

Konstituert instituttleder Stian Normann Anfinsen
Kontorsjef Geir Antonsen
Konstituert instituttleder Kontorsjef
Stian Normann Anfinsen Geir Antonsen
Skip to main content