Om Institutt for fysikk og teknologi

Nytt teknologibygg

Institutt for fysikk og teknologi teller om lag 80 ansatte, herunder 19 fast vitenskapelig ansatte, 5 administrativt ansatte og 5 teknisk ansatte. Øvrige er midlertidig ansatte stipendiater, postdoktorer, toer-stillinger, med mer. Miljøet er internasjonalt, der om lag 40 % av de ansatte er utenlandske og 15-20 ulike nasjoner samt alle verdensdeler er representert. Vi holder til i Teknologibygget.

Institutt for fysikk og teknologi og forskningen som drives her har lange historiske røtter i nordlysforskningen i Tromsø og omegn fra begynnelsen av forrige århundre.


Ledelse

Professor Garcia, Odd Erik
Førsteamanuensis Anfinsen, Stian Normann
Kontorsjef / Administrasjon Antonsen, Geir

Administrasjon

Seniorkonsulent økonomi / Administrasjon Hall, Marit Krogstad
Studiekonsulent / Administrasjon Hillestad, Marit

[Loading...]


[Loading...]