Om Institutt for fysikk og teknologi

Nytt teknologibygg

Institutt for fysikk og teknologi teller om lag 80 ansatte, herunder 18 fast vitenskapelig ansatte, 5 administrativt ansatte og 5 teknisk ansatte. Øvrige er midlertidig ansatte stipendiater, postdoktorer, toer-stillinger, med mer. Miljøet er internasjonalt, der om lag 40 % av de ansatte er utenlandske og 15-20 ulike nasjoner samt alle verdensdeler er representert. Vi holder til i Teknologibygget.

Institutt for fysikk og teknologi og forskningen som drives her har lange historiske røtter i nordlysforskningen i Tromsø og omegn fra begynnelsen av forrige århundre.

Instituttstyret

Vitenskapelig ansatte
Stian Normann Anfinsen (konstituert instituttleder)
Camilla Brekke, vara Olav Gaute Hellesø
Robert Jenssen, vara Björn Gustavsson

Teknisk/administrativt ansatt
Yngve Eilertsen, vara Geir Antonsen

Student
Mads Adrian Hansen, vara Rikke Hedelund Hansen

Sekretær
Geir Antonsen


Ledelse

Førsteamanuensis / Konstituert instituttleder Stian Normann Anfinsen
Kontorsjef / Administrasjon Geir Antonsen
Professor / Nestleder og undervisningsleder Frank Melandsø

Administrasjon

Seniorkonsulent økonomi / Administrasjon Marit Krogstad Hall
Seniorkonsulent økonomi / Administrasjon Henning-Ivar Thode Iversen
Studiekonsulent / Administrasjon Kjersti Gausvik
Studiekonsulent / Administrasjon Laura Liikanen

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content