Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Besøksadresser og kontaktinformasjon

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

 

Fakultet for naturvitenskap er lokalisert på 6 steder i Tromsø

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Ledelse

Fakultetsdirektør Opheim, John Arne
Prodekan forskning, Professor Brekke, Camilla
Prodekan innovasjon, Professor Hanssen, Alfred
Prodekan undervisning, Førstelektor Sivertsen, Annfrid

Administrasjon

Studiesjef Aanstad, Arvid
Forskningsadm. sjef Guneriussen, Tore
Personalsjef Garden, Liv-Ragna
Økonomisjef Hemmingsen, Kurt

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content