Besøksadresser og kontaktinformasjon

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

 

Fakultet for naturvitenskap er lokalisert på 6 steder i Tromsø

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Ledelse

Fakultetsdirektør Vollan, Valentina Burkow
Prodekan forskning / Professor / Nestleder CIRFA Brekke, Camilla
Prodekan innovasjon, Professor Hanssen, Alfred
Prodekan undervisning, Førstelektor Sivertsen, Annfrid

Administrasjon

Forskning og studieadm. sjef Guneriussen, Tore
Nestleder for FUF-NT med fokus på utdanning Andreassen, Cecilie
Økonomisjef Hemmingsen, Kurt

[Loading...]


[Loading...]