Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Besøksadresser og kontaktinformasjon

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

 

Fakultet for naturvitenskap er lokalisert på 6 steder i Tromsø

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Ledelse

Professor /Dekan Hald, Morten
Fakultetsdirektør Opheim, John Arne
Prodekan for utdanning Lurås, Inger Johanne
Prodekan for forskning og utvikling Godtliebsen, Fred

Administrasjon

Studiesjef Aanstad, Arvid
Forskningsadm. sjef Guneriussen, Tore
personal- og organisasjonsdirektør Garden, Liv-Ragna
Økonomisjef Hemmingsen, Kurt

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content