Besøksadresser og kontaktinformasjon

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

 

Fakultet for naturvitenskap er lokalisert på 6 steder i Tromsø

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Ledelse

Kontorsjef ved Institutt for geovitenskap 15.4. 2018 - 1.7. 2019 (i vikariat fra fast stilling som fakultetsdirektør) Opheim, John Arne
Professor / Prodekan forskning Brekke, Camilla
Prodekan innovasjon, Professor Hanssen, Alfred
Prodekan undervisning, Førstelektor Sivertsen, Annfrid

Administrasjon

Studieveileder Andreassen, Cecilie
Forskningsadm. sjef Guneriussen, Tore
Personalsjef Garden, Liv-Ragna
Økonomisjef Hemmingsen, Kurt

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]