Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Besøksadresser og kontaktinformasjon

Fakultetet er organisert i 6 institutt, se liste over institutter nederst til venstre på siden. Se også Organisasjonstreet.

 

Fakultet for naturvitenskap er lokalisert på 6 steder i Tromsø

I tillegg disponeres Skibotn Feltstasjon til kurs og seminarer.


3 sentre er organisert som enheter under fakultetetsledelsen:


Ledelse

Professor /Dekan Morten Hald
Fakultetsdirektør John Arne Opheim
Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås
Prodekan for forskning og utvikling Fred Godtliebsen

Administrasjon

Studiesjef Arvid Aanstad
Forskningsadm. sjef Tore Guneriussen
personal- og organisasjonsdirektør Liv-Ragna Garden
Økonomisjef Kurt Hemmingsen

Enheter under Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

Annet
Telefon:+47 77 64 40 01 
Faks:+47 77 64 47 65
Epost:    postmottak@nt.uit.no

Postadresse
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse fak.adm:
Realfagbygget
Hansine Hansensv veg 54

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

Skip to main content