Om seksjonen

Seksjon for utdanningstenester er ei administrativ eining under fakultetsdirektøren, og har ein rådgjevande og samlande funksjon i forhold til fakultetet sine studieprogram og administrasjon av desse.

Seksjonen svarer på spørsmål og utfører oppgåver knytt til rekruttering, undervising, studierettleiing, eksamen, opptak og godkjenning av studium, kvalitetssikring og utvekslingsmoglegheiter. Frå 01. januar 2017 har seksjonen òg hatt det studieadministrative ansvaret for ph.d.-utdanninga.

I tillegg har seksjonen ein rekkje sekretæriatsfunksjonar mellom anna i Felles utdanningsutval mellom Det helsevitskapelege fakultet og UNN, det strategiske utdanningsutvalet ved fakultetet og ulike undergrupper som vert oppretta i samband med tiltak i årsplanen.

Leiar ved seksjonen rapporterer til fakultetdirektør, og har i samråd med prodekan utdanning ansvar for oppfølging av fakultetets og administrasjonens årsplan og strategi.

Besøksadresse:
Medisin- og helsefagbygget, plan 8 (L-fløya)


Ledelse

Leder - Seksjon for forskning, utdanning og formidling Liljedal, Ståle

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]