Dette er Seksjon for organisasjon og økonomitjenester

Seksjonen har 23 stillinger innenfor økonomi, regnskap, innkjøp, HMS og organisasjon.

Seksjon for organisasjon og økonomi vil bidra med:

  • økonomistyring
  • regnskap
  • innkjøp under 100 000,-
  • lagerhold
  • HMS rådgivning, inkl. lab, farlig avfall og beredskap
  • utvikling og lederstøtte innen organisasjon- og personalhåndtering

Ledelse

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi Rydningen, Ann-Sofie
Nestleder og seniorrådgiver organisasjon Guttvik, Gunhild Årnes

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]