Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 260 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. IHO har som mål og gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Instituttets ledelse består av instituttleder, 3 ass.instituttledere, kontorsjef, og 12 ledere fra hver sine utdanningsområder (4 bachelorutdanninger, 4 videreutdanningsprogram og 7 mastergradsprogram).

Administrasjonen på IHO består av personell som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker, internasjonalisering og praksis for studenter.

Infotorget på plan 8 i MH-bygget er fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte, besøkende og andre. Her er lenke til Infotorget.

 Senter for omsorgsforskning er knyttet til IHO.


Instituttet ledes av:

Instituttleder: Nina Emaus

Assisterende instituttledere: Hammerfest; Linda Okstad Harstad; Kjersti Sunde Mæhre,  Narvik; Silje Wangberg

Kontorsjef: Vibeke Guddingsmo

 Tittel  Navn
Studieleder Ergoterapeututdanningen  Toril Beate Røssvoll
Studieleder Fysioterapeututdanningen  Morten Nikolaisen
Studieleder Radiografutdanningen  Helen Egestad
Studieleder Desentralisert sykepleierutdanning  Catrine Norvik
Studieleder Sykepleierutdanningen Hammerfest  Trine Lise Edvardsen
Studieleder Sykepleierutdanningen Harstad  Trine Bruun Harberg
Studieleder Sykepleierutdanningen Narvik  Lisa Øien
Studieleder Sykepleierutdanningen Tromsø  Kirsti Inkeri Kuosa
Studieleder Master i jordmorfag  Sigrun Kongslien

Studieleder Master i sykepleie

 Randi Børresen
Studieleder etter- og videreutdanninger Narvik  Ole Greger Lillevik
Studieleder Mastergradsprogram i aldring og geriatrisk helsearbeid, fysioterapi med 2 studieretninger, helsefaglig utviklingsarbeid, helsesykepleie og psykisk helsearbeid Studieleder under tilsetting

Medlemmer i instituttrådet ved Institutt for helse- og omsorgsfag i perioden 1.8.2019 - 31.7.2023

Instituttleder: Nina Emaus  
Faste vitenskapelige representanter:  Vararepresentanter for faste vitenskapelige:
Astrid Gramstad  Solrunn Hansen
Kurt Johnny Johansen  Marianne Olsen
Jeanette Huemer  Rolf Andreas Markussen
Morten Næss Sivertsen  Gyrd Thrane
Tone Glad  Rita Stenseth
Teknisk/administrativt representant:  Vara for teknisk/administrativ representant:
Bjørn Torsteinsen  Torun Jansen
Midlertidig vitenskapelig representant:  Vara for midlertidig vitenskapelig representant:
Marlene Bruun Lauridsen 1 år fra 1.8.2019  Kristin Synnøve Voie 1 år fra 1.8.2019
Studentrepresentant:  Vara studentrepresentant:
Kristian Olsen 1 år fra 1.8.2019  Astrid Botheim 1 år fra 1.8.2019

 

 


INNKALLINGER OG MØTEREFERATER VED IHO

 

 

[Loading...]

 


[Loading...]