Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 260 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. IHO har som mål og gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Instituttets ledelse består av instituttleder, 3 ass.instituttledere, kontorsjef, og 12 ledere fra hver sine utdanningsområder (4 bachelorutdanninger, 4 videreutdanningsprogram og 7 mastergradsprogram).

Administrasjonen på IHO består av personell som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker, internasjonalisering og praksis for studenter.

Infotorget på plan 8 i MH-bygget er fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte, besøkende og andre. Her er lenke til Infotorget.

 Senter for omsorgsforskning er knyttet til IHO.


Instituttet ledes av:

Instituttleder: Nina Emaus

Assisterende instituttledere: Hammerfest; Linda Okstad Harstad; Kjersti Sunde Mæhre,  Narvik; Silje Wangberg

Kontorsjef: Vibeke Guddingsmo

 Tittel  Navn
Studieleder Ergoterapeututdanningen  Toril Beate Røssvoll
Studieleder Fysioterapeututdanningen  Morten Nikolaisen
Studieleder Radiografutdanningen  Helen Egestad
Studieleder Desentralisert sykepleierutdanning  Catrine Norvik
Studieleder Sykepleierutdanningen Hammerfest  Trine Lise Edvardsen
Studieleder Sykepleierutdanningen Harstad  Trine Bruun Harberg
Studieleder Sykepleierutdanningen Narvik  Lisa Øien
Studieleder Sykepleierutdanningen Tromsø  Kirsti Inkeri Kuosa
Studieleder Master i jordmorfag  Sigrun Kongslien

Studieleder Master i sykepleie

 Randi Børresen
Studieleder etter- og videreutdanninger Narvik  Ole Greger Lillevik
Studieleder Mastergradsprogram i aldring og geriatrisk helsearbeid, fysioterapi med 2 studieretninger, helsefaglig utviklingsarbeid, helsesykepleie og psykisk helsearbeid Studieleder under tilsetting

Medlemmer i instituttrådet ved Institutt for helse- og omsorgsfag i perioden 1.8.2019 - 31.7.2023

Instituttleder:  Nina Emaus
Faste vitenskapelige representanter: Astrid Gramstad
 Kurt Johnny Johansen
 Jeanette Huemer
 Morten Næss Sivertsen
 Tone Glad
Vararepresentanter for faste vitenskapelige:  Solrunn Hansen
 Marianne Olsen
 Rolf Andreas Markussen
 Gyrd Thrane
 Rita Stenseth
Teknisk/administrativt representant:  Bjørn Torsteinsen
Vara for teknisk/administrativ representant:  Torun Jansen
Midlertidig vitenskapelig representant:  Marlene Bruun Lauridsen 1 år fra 1.8.2019
Vara for midlertidig vitenskapelig representant:  Kristin Synnøve Voie 1 år fra 1.8.2019
Studentrepresentant:  Kristian Olsen 1 år fra 1.8.2019
Vara studentrepresentant  Astrid Botheim 1 år fra 1.8.2019

 

 


INNKALLINGER OG MØTEREFERATER VED IHO

 

 

[Loading...]

 


[Loading...]