Institutt for helse- og omsorgsfag

Instituttet har ca. 1650 studenter og ca. 260 medarbeidere og tilbyr et bredt spekter av helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. IHO har som mål og gi utdanning og utføre faglig utviklingsarbeid og forskning innen våre fagområder. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til Bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Instituttets ledelse består av instituttleder, 3 ass.instituttledere, avdelingsledere, kontorsjef, og 12 ledere fra hver sine utdanningsområder (4 bachelorutdanninger, 14 videreutdanningsprogram og 2 mastergradsutdanninger).

Administrasjonen på IHO består av personell som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker, internasjonalisering og praksis for studenter.

Infotorget på plan 7 i MH-bygget er fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte, besøkende og andre. Her er lenke til Infotorget.

 Senter for omsorgsforskning er knyttet til IHO.


Instituttet ledes av:

Instituttleder: Nina Emaus

Assisterende instituttledere: Hammerfest; Linda Okstad Harstad; Kjersti Sunde Mæhre,  Narvik; Silje Wangberg

Avdelingsleder sykepleierutdanningen; Marta Grongstad, Avdelingsleder REF (radiografi, ergoterapi- og fysioterapiutdanningene); Rita Jentoft

Kontorsjef: Vibeke Guddingsmo

 Tittel  Navn
Studieleder Ergoterapeututdanningen  Toril Beate Røssvoll
Studieleder Fysioterapeututdanningen  Morten Nikolaisen
Studieleder Radiografutdanningen  Helen Egestad
Studieleder Desentralisert sykepleierutdanning  Catrine Norvik
Studieleder Sykepleierutdanningen Hammerfest  Trine Lise Edvardsen
Studieleder Sykepleierutdanningen Harstad  Linda M Løvdal
Studieleder Sykepleierutdanningen Narvik  Lisa Øien
Studieleder Sykepleierutdanningen Tromsø  Kirsti Inkeri Kuosa
Studieleder Jordmorutdanningen  Sigrun Kongslien

Studieleder Master i sykepleie, videreutdanning i anestesi-, barne-,  intensiv,  kreft og operasjonssykepleie,

 Unn Sollid Manskow
Studieleder etter- og videreutdanninger Narvik  Ole Greger Lillevik
Studieleder Mastergradsprogram i helsefag, med tverrfaglig studieretning, klinisk nevrologisk studieretning, psykiatrisk og psykosomatisk studieretning, helsesøsterfag, psykisk helse og helsetjenester for eldre.  Nina Foss

Medlemmer i Instituttstyret for Institutt for helse- og omsorgsfag (IS_IHO) i perioden 27.2.2014 - 31.7.2017

Styreleder:  Nina Emaus
Faste vitenskapelige medlemmer:  Nils Henriksen
 Bodil Hansen Blix
 Cathrine Arntzen
 Gunn Hågensen
 Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 Wivi-Ann Tingvoll
Varamedlemmer for faste vitenskapelige:  Kirsti Inkeri Kuosa
 Anne Gretland
 Grete Mehus
 Elin Kristiansen
 Anne Svelstad Evju
Teknisk/administrativt medlem:  Arne Eek
Varamedlem for teknisk/adminstrativ:  Nina Y Lid Adamsen
Eksterne medlemmer:  Ragnhild Hellesø - UiO, avdeling for sykepleievitenskap 
 Ole Petter Rekvig, UIT - IMB
Studentrepresentanter:  Amalie Albriktsen Arnøy (1 år fra 1.8.2017)
 Iril Gausdal Johansen (1 år fra 1.8.2017)
Varamedlemmer for studentrepresentanter:  Ikke valgt 1.vara
 Ikke valgt 2.vara
Sekretær for instituttstyret:  Anders Aarbø 

 

 


INNKALLINGER OG MØTEREFERATER VED IHO

 

 

[Loading...]

 


[Loading...]