Om oss

Institutt for psykologi har ca 100 ansatte og 800 studenter fordelt på fire studieprogrammer. Årsstudiet er det største, tett fulgt av profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykolog. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner og god forskningskompetanse. Våre forskere gir innsikt i menneskers følelser tanker og atferd gjennom forskning på lykke, seksualitet, smerte og placebo, psykisk helse og psykiske lidelser, tenkning, sansning hukommelse, fordommer, søvn og spiseforstyrrelser.

Organisasjon og ledelse

Institutt for psykologi har instituttråd, en ledergruppe, og ansatt instituttleder. I tillegg har Instituttet et programstyre, en bachelor- og master-, og profesjonskomite.


Administrasjonen ved IPS

Instituttleder: Førsteamanuensis Ingunn Skre

Kontorsjef: Trine Krane

Seniorrådgiver: John-Vegard Bjørklund

Ekspedisjon: Hege Elise Tønsberg

Senioringeniør: Thomas Nermo

Tekniker: Truls Strand Traasdahl

Førstekonsulent: Cathrine Kampevoll - Årsstudium / Bachelor

RådgiverJon-André Dalbakk - Bachelor / Master / PhD

SeniorkonsulentLiv-Jorith Isaksen - Profesjonstudium 

RådgiverMarte Kanck-Jørgensen - Profesjonstudium 1. - 3. året 

Førstekonsulent: Birgitte Thomassen - Profesjonstudium 4. - 6. året

Førstekonsulent: Ann-Hilde Stelander - Klinikk / Praksis

 

 

Informasjon om Instituttstyret og Programstyret ved Institutt for psykologi, sé Møteportalen

[Loading...]


[Loading...]