Om oss

Institutt for psykologi har 60 ansatte og 700 studenter fordelt på fire studieprogrammer. Årsstudiet er det største, tett fulgt av profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykolog. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner og god forskningskompetanse. Våre forskere gir innsikt i menneskers følelser tanker og atferd gjennom forskning på lykke, seksualitet, smerte og placebo, psykisk helse og psykiske lidelser, tenkning, sansning hukommelse, fordommer, søvn og spiseforstyrrelser.

Organisasjon og ledelse

Institutt for psykologi har valgt instituttstyret med ansatt instituttleder. Styret er det øverste organ ved IPS. I tillegg har Instituttet et programstyre, bachelor- og masterkomite.

Instituttleder: Førsteamanuensis Ingunn Skre

Kontorsjef: Trine Krane

Adm. Nestleder: Anne Hartviksen

 

INSTITUTTSTYRET:

Styret ved Institutt for Psykologi velges av og blant de ansatte for en periode på 4 år. Styret har også studentrepresentasjon og ekstern representant. Nedenfor finner du en oversikt over styrets medlemmer:

Leder:  Ingunn Skre

Vitenskapelige ansatte: 
 • Frode Svartdal
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang
 • Joar Vittersø 
 • Oddgeir Friborg (vara)
 • Claudia Rodriques (vara)
 • Susanne Wiking (vara)

Midlertidig ansatte/stipendiater: 

 • Ingvild Nordnes Myrbakk

Teknisk/administrativt ansatte:

 • John Vegard Bjørklund
 • Liv-Jorith Isaksen (vara)

Studentrepresentanter:

 • Kristoffer Klevjer
 • Ingrid Haarberg
 • Vendela Husberg (vara)
 • Lasse (vara)

Ekstern representant

 • Elin Gullhav
 • Thomas Lie (vara)

 

Sekretær for styret: Trine Dahl Krane

 

PROGRAMSTYRET:

Leder: Rannveig Grøm Sæle

Vitenskapelige ansatte (vara):

 • Tove Irene Dahl (Frank Siebler)
 • Espen Bjørkedal (Matthias Mittner)
 • Ole Åsli (koordinator Årsstudiet)
 • Gabriella Óturai (koordinator 1. og 2. årsenhet profesjonsstudiet i psykologi)
 • Kjersti Lillevoll  (koordinator 3. og 4. årsenhet profesjonsstudiet i psykologi)

Teknisk/admninistrativt ansatte:

 • Marte Kanck-Jørgensen
 • Christina Strige (permisjon)

Studentrepresentanter:

 • Kristoffer Klevjer (vara)

Eksterne representanter:

 • Elisabeth Klæbo Reitan, UNN
 • Vibeke Stalsberg, UNN (vara)

Sekretær for styret:

Marte Kanck-Jørgensen/Christina Strige

Sakspapirer sendes ut elektronisk senest 1 uke før møte.


Møtedatoer høsten 2018:

 • 27.08.18
 • 26.09.18
 • 06.12.18

Møtedatoer våren 2019:

 • 20.02.18
 • 29.05.18

 

BACHELORKOMITEEN

 • Espen Bjørkedal (leder)
 • Jon-André Dalbakk
 • Ole Åsli

ÅRSSTUDIEKOMITEEN

 • Ole Åsli (leder)
 • Marte Kanck-Jørgensen

 

MASTERKOMITEEN

 • Tove Irene Dahl (leder)
 • Frank Siebler
 • Sarah Martiny
 • Jon-André Dalbakk

PROFESJONSSTUDIEKOMITEEN

[Loading...]

[Loading...]