Om oss

Institutt for psykologi har 60 ansatte og 700 studenter fordelt på fire studieprogrammer. Årsstudiet er det største, tett fulgt av profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykolog. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner og god forskningskompetanse. Våre forskere gir innsikt i menneskers følelser tanker og atferd gjennom forskning på lykke, seksualitet, smerte og placebo, psykisk helse og psykiske lidelser, tenkning, sansning hukommelse, fordommer, søvn og spiseforstyrrelser.

Organisasjon og ledelse

Institutt for psykologi har valgt instituttstyret med ansatt instituttleder. Styret er det øverste organ ved IPS. I tillegg har Instituttet et programstyre, bachelor- og masterkomite.

Instituttleder: Førsteamanuensis Ingunn Skre

Kontorsjef: Trine Krane

Adm. Nestleder: Anne Hartviksen

 

Informasjon om Instituttstyret og Programstyret ved Institutt for psykologi, sé Møteportalen

[Loading...]


[Loading...]