Om institutt for klinisk odontologi

Bygningen-113.jpg

 

Institutt for klinisk odontolog (IKO) er et av åtte institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Instituttleder Elin Synnøve Hadler-Olsen

Ved IKO er det omlag 50 ansatte i vitenskapelige (faste og tilknyttede), tekniske og administrative stillinger.

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø ble etablert i 2004 og det ble foretatt opptak til profesjonsstudiet i odontologi (tannlege) samme år. I 2007 flyttet IKO inn i Troms Fylkeskommunes TANN-bygg lokalisert på universitetsområdet, og ble samlokalisert med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Universitetstannklinikken (Troms Fylkeskommune).

Etter fusjonen 1.1.2009 mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble også tannpleierutdanningen en del av Institutt for klinisk odontologi.

Ved Institutt for klinisk odontologi er følgende forskningsgrupper etablert:

IKO er involvert i flere forskningsprosjekter som tilhører andre forskningsinstitutsjoner både i Norge og andre land.

Institutt for klinisk odontologi har ansvaret for studieprogrammene bachelor i tannpleie, master i  odontologi, samt spesialistutdanninger for tannleger.

 


Ledelse

Instituttleder, Professor Hadler-Olsen, Elin Synnøve
Kontorsjef Nilsen, Laila Berg

Administrasjon

seniorrådgiver Amundsen, Kirsten P
Rådgiver Lunde, Vibeke
Førstekonsulent Mercer, Irene
Studieveileder Riise, Geir Grønning
Studieveiledning Hansen, Kristin Elisa Ruud

[Loading...]

 Besøksadresse:

TANN-bygget

Hansine Hansensvei 86
9019 Tromsø


 Varemottak:

Hansine Hansensvei 86


 Postadresse:

Institutt for klinisk odontologi

Det helsevitenskapelige faktultet

UIT- Norges Arktiske Universitet
9037 Tromsø
 

 [Loading...]