Om instituttet


I
nstitutt for farmasi (IFA) er et av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. IFA ble etablert 1995 og flyttet inn i nye lokaler i 1998.  

Instituttet består av fire forskningsgrupper; Drug Transport and Delivery, Forskningsgruppe i farmakologi,  Forskningsgruppe i naturstoff og legemiddelkjemi, og Forskningsgruppe i mikrobiologi og molekylær –og farmakoepidemiologi.

Instituttleder ved IFA er Guro Forsdahl.

Det er omlag 50 ansatte ved instituttet i faste vitenskaplige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for Farmasi har ansvaret for undervisningen i bachelor -  og masterprogram i farmasi.

Phd emner innen farmasi blir gitt ved instituttet.


Ledelse

Førsteamanuensis Forsdahl, Guro
Førstelektor/ Programkoordinator Mjelle, Janne Erikke
Administrativ ledelse, økonomi og HR. Jørgensen, Morten Boland

Administrasjon

Rådgiver Nilsen, Laila Berg
Studiekonsulent Jakobsen, Maria

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content