Om instituttet


I
nstitutt for farmasi (IFA) er beliggende på Tromsø campus og er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet.

Instituttleder ved IFA er Guro Forsdahl.

Det er omlag 50 ansatte ved instituttet i faste vitenskaplige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for Farmasi har ansvaret for undervisningen i bachelor -  og masterprogram i farmasi.

Phd emner innen farmasi blir gitt ved instituttet.


Ledelse

Instituttleder Forsdahl, Guro
Førstelektor/ Programkoordinator Mjelle, Janne Erikke
Administrativ ledelse, økonomi og HR. Jørgensen, Morten Boland

Administrasjon

Studiekonsulent farmasi Foss Tveiten, Marte

[Loading...]


[Loading...]