Om oss

Institutt for klinisk medisin (IKM) har som mål å være en internasjonalt ledende institusjon for forskning og utdanning innen de medisinske fagene som instituttet omfatter.

IKM er organisert i 20 forskningsgrupper, 29 fagenheter som følger linjene til klinikksystemet ved UNN og 15 fagenheter tilpasset klinikkene ved Nordlandssykehuset. IKM har en egen instituttadministrasjon.

Hovedtyngden av instituttet er lokalisert i flere bygg ved Universitetet i Tromsø, UiT og Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, mens satellitter er situert på Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

IKM har i underkant av 350 ansatte hvorav mange har hoved- eller bistilling ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Instituttet har en enhetlig ledelsesstruktur. Christen Peder Dahl er konstituert instituttleder, og Arvid Inge Paulsen er kontorsjef.

 


 

[Loading...]


[Loading...]