Om Senter for samisk helseforskning

 

Bakgrunn

Senter for samisk helseforskning (SSHF) ble startet opp januar 2001 som følge av manglende kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge. En NOU fra 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge, viste at det var behov for mer kunnskap og forskning om helse og levekår til samer. Etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for et senter for etnisk medisin i Norge. Året etter var utredningen ferdig og der ble det foreslått at det skulle opprettes en avdeling ved Universitetet i Tromsø, og at denne skulle hete Samisk helseforskning, Sámi dearvvašvuođadutkan.  

SSHF har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å drive forskning på samisk helse og levekår i Norge, og HOD gir grunnfinansiering til senteret. Imidlertid er mange av prosjektene finansiert av eksterne midler.  

Årsrapport fra 2018

Årsrapport fra 2017

Årsrapport fra 2016

Årsrapport fra 2015

Årsrapport fra 2014

Årsrapport fra 2013

Årsrapport fra 2012

Årsrapport fra 2011

Beretning fra årene 2001–2006

 

 


Ledelse

Faglig leder og overlege Broderstad, Ann Ragnhild

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]