Om NAFKAM

NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det nasjonale ansvaret for forskning på og informasjon om alternativ behandling.

Vi driver forskning på sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, effekt av alternativ behandling, hva det innebærer å gå til en alternativ behandler, hvordan pasientene opplever møtet med behandlere og sin egen helse, mekanismene bak manuelle terapiformer samt kreft og alternativ behandling.

Dessuten driver vi den nettbaserte informasjonsbanken nifab.no, som tilbyr den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling. Hensikten er at pasienter kan bruke informasjonen som beslutningsstøtte ved eventuelle valg av alternative behandlinger for å påvirke egen helse.

PRESSE:

Vi ber om at alle som benytter våre pressebilder krediterer disse i henhold til teksten som står under hvert foto.

 

[Loading...]

[Loading...]