Om institutt for samfunnsmedisin

Vi har totalt ca. 200 ansatte og er organisert i seks forskningsgrupper, fire fagenheter for undervisning og fire kompetansesentre. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor- og masterprogrammet i ernæring. I tillegg deltar instituttet i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes fra Universitetet i Oslo. Instituttet har nasjonalt og internasjonalt særlig bemerket seg som fremragende innen epidemiologisk forskning basert på instituttets store befolkningsundersøkelser.

Våre kompetansesentre


Ledelse

Professor Brustad, Magritt

Administrasjon

Kontorsjef ISM Tempel, Åshild

[Loading...]


[Loading...]