Om institutt for samfunnsmedisin

Ved Instituttet driver vi forskning innen et vidt spekter av samfunnsmedisin, fra kartlegging av utbredelse og risikofaktorer for de store folkesykdommene, til studier av økonomiske aspekter ved helsevesenet, forskning på feilbehandling og helsepolitikk. 

Forskningssenter

Instituttet har fire eksternt finansierte forskningssenter:


Ledelse

Direktør NAFKAM Fønnebø, Vinjar Magne

Administrasjon

Ledelse av Seksjon for rekruttering Fismen, Anne

[Loading...]


[Loading...]