Om institutt for samfunnsmedisin

Ved Instituttet driver vi forskning innen et vidt spekter av samfunnsmedisin, fra kartlegging av utbredelse og risikofaktorer for de store folkesykdommene, til studier av økonomiske aspekter ved helsevesenet, forskning på feilbehandling og helsepolitikk. 

Forskningssenter

Instituttet har fire eksternt finansierte forskningssenter:


Ledelse

Direktør NAFKAM Fønnebø, Vinjar Magne

Administrasjon

Kontorsjef Fismen, Anne

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]