Om Det helsevitenskapelige fakultet

Helsefak er det største av UiTs seks fakulteter. Vi har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, vernepleie, idrettsfag og barn og unges psykiske helse.


Ledelse

Professor, prodekan forskning Sollid, Johanna U Ericson
Prodekan utdanning Øberg, Gunn Kristin
Førsteamanuensis og prodekan klinisk undervisning, overlege invasiv kardiologi UNN Steigen, Terje
Prodekan forskerutdanning - professor Rosenvinge, Jan H

Administrasjon

Fakultetsdirektør Kvalsvik, Kjetil
Assisterende fakultetsdirektør Nylund, Trond
Leder - Seksjon for forskning, utdanning og formidling Liljedal, Ståle
Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi Rydningen, Ann-Sofie
Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning Gjerdrum, Eva

[Loading...]

Infotorget

MH2 L8.348
Tlf. 776 44610
E-post til infotorget

Åpent mandag - fredag
08:00-15:00


[Loading...]