Velkommen til Skolelaboratoriet

Om Skolelaboratoriet

ntfak2.jpg

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi utvikler og gjennomføre kompetansehevende tilbud til elever og lærere i grunn- og videregående skole. Dette ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med lærere, skoleeiere på fylkes- og kommunalt nivå og regionalt næringsliv.

Det administrative og koordinerende ansvaret for skolelaboratoriet ligger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Aktuelle fagmiljø har det faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av aktivitetene. Fakultetsdirektør John Arne Opheim er prosjektansvarlig.


Kontaktpersoner

Margaret Dalseng Prosjektleder for Skolelaboratoriet

Julianne Iversen Skolelaboratoriet

Ida-Malene Pedersen Skolelaboratoriet

Erland Lebesbye Geologi

Maria Wulff Hauglann Informatikk

Anton Liaimer Biologi

Laura Liikanen Fysikk og Teknologi

Kristine Lind-Olsen Ingeniørvit. og sikkerhet

Stephanie Ramona Hansen Kjemi

Ragnar Soleng Matematikk og statistikk

Hans-Georg Køller Lærerutdanning og pedagogikk

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content