Om Seksjon for internasjonalt samarbeid

SIS på besøk til studiested Narvik, 19.06.2019. Foto: Espen Dalmo

Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) har ansatte på studiestedene Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Se kontaktinformasjon på ansatt-listen.

SIS ledes av seksjonssjef Sigrid Ag.

Seksjonen gir råd til styret om hvordan det skal nå sine strategiske mål  innen internasjonalisering av utdanning. I tillegg støtter vi studenter og ansatte som ønsker å delta i utveksling og internasjonalt samarbeid.

Seksjonen har i tillegg følgende oppgaver:

[Loading...]


[Loading...]