Seksjonens arbeidsområder

Seksjon for studieadministrasjon har et hovedansvar for drift og forvaltning av administrative støttefunksjoner knytta til utdanningfeltet ved UiT. Sentrale arbeidsområder er:

  • Studentopptak
  • Eksamen
  • Studieadministrative datasystemer som Felles studentsystem, EpN, TP, Wiseflow
  • Regelverk
  • Semesterregistrering
  • Sekretariat for Universitetets klagenemnd og sikkethetsnemnda

[Loading...]


[Loading...]