Om institutt for reiseliv og nordlige studier

Instituttet tilbyr studier og forskning innen reiseliv, medieproduksjon, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene.


Ledelse

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]