Fokus på velferd, migrasjon og mangfold

Vernepleiermiljøet - med røtter fra institusjonsomsorgen for utviklingshemmede - har lange tradisjoner i Harstad, og dannet grunnlaget for oppstart av det som skulle bli byens høgskole i 1983. I tiårene som er gått siden, har utdanningen vokst seg til å bli en av de største i Norge og landsdelens eneste.

Institutt for vernepleie har fokus på inkludering av grupper i sårbare posisjoner, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge og kulturell bakgrunn. Det norske velferdssamfunnet bygger på solidaritet og på vilje til å yte og dele. Prinsipper om alle menneskers iboende verdighet og likeverd er grunnleggende verdier i dagens vernepleierfaglige virksomhet.

Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Vi har ansatte innenfor fagområdene vernepleie, sosiologi, antropologi, psykologi, statsvitenskap, sykepleie,
juss, fysioterapi, interaksjonsdesign og spesialpedagogikk. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Medlemmer i instituttrådet ved Institutt for vernepleie i perioden 1.8.2019 - 31.7.2023

Instituttleder:   Bjørn-Eirik Johnsen 
Fast vitenskapelige representant:     Leif Lysvik
Midlertidig vitenskapelig representant:   Nanna Edvardsen 1 år fra 1.8.2019
Teknisk/administrativt representant:  Linda Pettersen
Studentrepresentant:  David Bergkvist 1 år fra 1.8.2019

Ledelse

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]