Om oss

Idrettshøgskolen har aktivitet på campus Alta, campus Tromsø og på Svalbard.

Idrettshøgskolen ledes av Carsten Rolland. Kontorsjef er Gro Anett Olaussen.

Den nye idrettshøgskolen utvikles i et tverrfakultært prosjekt der samtlige fakulteter ved UIT er invitert med. Målet er å utvikle spennende utdanningstilbud og forskningsmiljø på tvers av fag og fakultet.

Ambisjonen er å utdanne studenter innen idrett og psykologi, idrett og folkehelse, som kroppsøvingslæreren for fremtiden, den gode treneren, den innovative lederen, den verdibaserte veilederen i friluftsliv eller naturguiden som skaper de trygge og gode opplevelsene. Våre bachelor utdanninger kvalifiserer til instituttets master i idrettsvitenskap.

Her finner du vår strategi mot 2020

[Loading...]


[Loading...]