Om Institutt for automasjon og prosessteknologi

Institutt for automasjon og prosessteknologi er et institutt i Tromsø, som er organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. 

Instituttet har 22 tilsatte og ca. 250 studenter fordelt på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr ingeniør­- og masterutdanning innen automasjon, samt ingeniørutdanninger i droneteknologi, prosess- og gassteknologi og VVS.  I tillegg tilbys forkurs for ingeniør og opptak via Y-vei og 3-semesterordning.

Aktivitetene ved instituttet foregår i nytt teknologi­bygg lokalisert til Campus Tromsø.

[Loading...]


[Loading...]