Seksjon for organisasjon og økonomi ved BFE

Seksjon for organisasjon og økonomi ledes av assisterende fakultetsdirektør Christian Hansen. Følgende personer er knyttet til seksjonen:

 
Gerd Anne Haugan 44391 Ekstern finansiering, regnskap, bilagsbehandling (red. stilling)
Gøril Heimland 46583 Ekstern finansiering, regnskap, bilagsbehandling (sykemeldt)
May Kongsli 44466 Ekstern finansiering, regnskap, bilagsbehandling
Sten-Are Johansen 46099 Ekstern finansiering, regnskap, budsjettoppfølging
Anna Alvik 44419 Vikar. Ekstern finansiering, ekspedisjon, forefallende arbeid
Tore Haukås 46134 Innkjøp
Tove Løvstad 46040 Innkjøp (red. stilling)
Lena Figenschou 44936

Innkjøp (eng.)

Elisabeth Kristiansen 46063

Innkjøp, regnskap, bilagsbehandling (red. stilling)

Lene Ballo Kvam 46004

Personal

Anne Høydal (tiltrer 9.9.)

Personal

Marion Jensen 46002

Ekspedisjon

Karin Lia 46095

HMS, bygg

 

Reiseregninger og lønnsbilag

Reiseregninger og lønnsbilag behandles av Seksjon for lønn og personal sentralt på universitetet. Dette gjelder også etterlysning av utbetalinger.

For informasjon om reiser, avtaler og reiseoppgjør, se universitetets reisesider.

Se utbetalingsdatoer for lønn og reiseregninger.


 

[Loading...]


[Loading...]