Våre tjenester

Seksjonen koordinerer fakultetets virksomhet innenfor forskning, utdanning og formidling, og skal:


  • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det administrative feltet innenfor seksjonens ansvarsområde
  • Sørge for god koordinering av administrative tjenester innenfor fakultetets forsknings- og utdanningsforvaltning
  • Sikre at det for saksområdene til enhver tid finnes regelverk, systemer og rutiner som sikrer effektiv drift og betryggende saksbehandling 

Ledelse

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved BFE-fakultetet Sætran, Morten

Administrasjon


[Loading...]


[Loading...]