Om oss

Idrettshøgskolen har aktivitet på campus Alta, campus Tromsø og på Svalbard.

Idrettshøgskolen ledes av Carsten Rolland. Assisterende instituttleder ved campus Tromsø er Arnfinn Andersen. Kontorsjef er Gro Anett Olaussen.

Den nye idrettshøgskolen utvikles i et tverrfakultært prosjekt der samtlige fakulteter ved UIT er invitert med. Målet er å utvikle spennende utdanningstilbud og forskningsmiljø på tvers av fag og fakultet.

Ambisjonen er å utdanne studenter innen idrett og psykologi, idrett og folkehelse, som kroppsøvingslæreren for fremtiden, den gode treneren, den innovative lederen, den verdibaserte veilederen i friluftsliv eller naturguiden som skaper de trygge og gode opplevelsene. Våre bachelor utdanninger kvalifiserer til instituttets master i idrettsvitenskap.

Her finner du vår strategi mot 2020

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content